Sign In

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

11:34 18/05/2024
(Baonghean.vn) - Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An thu hút hơn 4.500 cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia.

Hơn 4.500 cán bộ, đảng viên được quán triệt

bna_ MH3.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 18/5, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giới thiệu nội dung tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.

Hội nghị được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 83 điểm cầu với hơn 4.500 cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Tham dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh và cán bộ, đảng viên, người lao động một số cơ sở Đảng trực thuộc.

bna_ MH11.jpg
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị được nghe Tiến sĩ, giảng viên chính Nguyễn Thị Thanh Dung - Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội”.

Trong đó tập trung nêu rõ quá trình làm cách mạng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường cách mạng, phương pháp làm cách mạng và lực lượng làm cách mạng.

bna_ MH14.jpg
Tiến sĩ, giảng viên chính Nguyễn Thị Thanh Dung - Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội”. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt là tư tưởng dân chủ và phong cách thực hành dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dân là chủ, dân làm chủ và lần đầu tiên người dân được thực hiện quyền dân chủ của mình khi được tham gia bỏ phiếu bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 6/1/1946.

Tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là trọng dân, thương dân, tin dân, nâng cao vai trò làm chủ đất nước của nhân dân; dựa vào dân để làm cách mạng, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

bna_ MH2.jpg
Hơn 4.500 cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ chí Minh về dân chủ được thể hiện trên mọi hoạt động, lĩnh vực; trong đó về xây dựng Đảng phải xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; vai trò, sứ mệnh của Đảng là đất nước độc lập dân tộc, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Để thực hiện sứ mệnh đó, Đảng phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách; thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đề cao tính phê bình và tự phê bình trong Đảng; chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

bna_ MH4.jpg
Cán bộ, đảng viên, người lao động các đơn vị trực thuộc tham gia tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: Mai Hoa

Tư tưởng đạo đức của người cán bộ cách mạng là trung với Đảng, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Quá trình phát triển của đất nước, phát huy quyền dân chủ của nhân dân; dân chủ phải gắn liền với tăng cường pháp chế, kỷ cương pháp luật.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, từng tổ chức Đảng và doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cần chấp hành tốt hiến pháp, pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hoạt động cần đảm bảo hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp với đất nước, quê hương, cộng đồng xã hội và hài hoà lợi ích giữa chủ doanh nghiệp với người lao động.

bna_ MH1.jpg
Cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tạo ra các sản phẩm, dịch vụ tốt cho người tiêu dùng, lấy người dân là đối tượng phục vụ và hưởng thụ; quan tâm đảm bảo môi trường làm việc, quyền lợi của người lao động.

Các tổ chức Đảng và doanh nghiệp cần khơi dậy năng lực, sự sáng tạo và nâng cao năng suất lao động của cán bộ, người lao động. Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động cũng cần phải có ý thức vươn lên, tham gia đóng góp vào sự phát triển tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển doanh nghiệp bền vững.

bna_ MH.jpg
Các đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Dung cũng phổ biến một số nội dung chính của bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, cùng tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục quán triệt học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Kết thúc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu đề nghị các cấp uỷ Đảng tiếp tục quán triệt học tập chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, gắn bó trong từng tổ chức Đảng và doanh nghiệp. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động luôn tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đặt ra yêu cầu đối với các tổ chức cơ sở Đảng triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tạo sự nhận thức sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, người lao động về lịch sử vẻ vang của Đảng và tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng; góp phần lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động đối với các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

bna_MH15.jpg
Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu đề nghị các cấp uỷ Đảng tiếp tục quán triệt học tập chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Ảnh: Mai Hoa

Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp phải nỗ lực trong lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, vì mục tiêu cho chính bản thân mình, góp phần phát triển doanh nghiệp và cũng chính là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An giai đoạn mới, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tag:

File đính kèm