Sign In

Phú Hòa: Tổ chức mở lớp chuyên đề lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở năm 2024

07:35 03/04/2024

Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa phối hợp Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại” cho cán bộ, đảng viên, hội viên đến từ các đảng ủy xã, thị trấn.

2
Quang cảnh buổi lễ

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghe truyền đạt các chuyên đề lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và chuyên đề về lịch sử địa phương: Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; lịch sử cách mạng địa phương và bối cảnh tình hình, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần tạo sự đồng lòng, đồng thuận trong xã hội.
                                                                                  


T. Thúy; H. Ly - Ban Tuyên giáo Phú Hòa

Tag:

File đính kèm