Sign In

Hội nghị lần thứ 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa IX

17:22 08/05/2024
Sáng ngày 8/5, tại Hội trường Tỉnh ủy diễn ra Hội nghị lần thứ 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự. Đồng chí Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng chủ trì Hội nghị.

 


Đại biểu góp ý về dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Ảnh: Khả Tú

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa IX, trình Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, cho ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào biểu dương những kết quả đã đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu, cập nhật các chủ trương, chính sách, chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh để hoàn thiện nội dung các văn kiện trình Đại hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, các tổ chức thành viên cần quan tâm chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức tốt Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029, để Đại hội thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền Đại hội gắn với tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc và chính sách dân tộc, tôn giáo; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương bổ sung, thay thế nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Khả Tú

Tag:

File đính kèm