Sign In

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Tú

17:22 08/05/2024
Sáng ngày 8/5, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Sóc Trăng, do đồng chí Nguyễn Việt Hoàn - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Tú về thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 16/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Phạm Tuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Tú chủ trì buổi làm việc với Đoàn.

 


Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Việt Hoàn phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Huyện ủy Mỹ Tú. Ảnh: Quốc Tuấn

 

Báo cáo với đoàn kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy Mỹ Tú cho biết, tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 41-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Tú đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Trong 4 năm (2020 - 2023), Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức và lồng ghép triển khai, phổ biến gần 200 cuộc với gần 16.800 lượt người dự; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể hóa Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc công khai lịch tiếp và trực tiếp tiếp công dân định kỳ hằng tháng. Qua đó, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp trên 240 lượt công dân; tiếp nhận gần 150 đơn với nội dung chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, mức giá bồi thường và hỗ trợ tại các dự án, thủ tục hành chính,...; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thúc đẩy, tỷ lệ giải quyết thuộc thẩm quyền cơ bản đạt yêu cầu; công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành Nội chính, Tư pháp và vai trò của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo theo quy định.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra và huyện Mỹ Tú tập trung trao đổi, làm rõ một số vấn đề còn vướng mắc; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Việt Hoàn, đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua của huyện Mỹ Tú; đồng thời, đề nghị huyện có biện pháp khắc phục hạn chế, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để hoàn thiện báo cáo bảo đảm chất lượng, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Huyện ủy khẩn trương bổ sung cụ thể và đầy đủ những nội dung, số liệu đã được thành viên Đoàn kiểm tra đặt ra tại buổi làm việc.

Quốc Tuấn

Tag:

File đính kèm