Sign In

Tỉnh uỷ Sóc Trăng tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

18:09 27/02/2024
Chiều ngày 27/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị lần thứ 26 để thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng chủ trì hội nghị. Ảnh: CHÍ BẢO


Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, tiếp thu các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời ban hành các văn bản về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội; tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng trong Đảng bộ; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, chọn Đảng bộ huyện Kế Sách và Đảng bộ thành phố Sóc Trăng làm điểm chỉ đạo; chọn Đảng bộ xã Tham Đôn của huyện Mỹ Xuyên thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng uỷ tại Đại hội; Đảng bộ Phường 2, thị xã Ngã Năm và Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm điểm chỉ đạo. Chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức Đại hội; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giúp cấp uỷ làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được Tỉnh ủy thực hiện theo phương châm kế thừa, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự trước trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm nội dung theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các cấp ủy thực hiện trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của các đảng bộ trong tỉnh. Việc bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy khoá mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên được thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại biểu dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, tích cực đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; gắn với phát huy dân chủ, nắm vững tiêu chuẩn, lựa chọn những người xứng đáng bầu vào cấp ủy khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên, góp phần cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp thành công hiệu quả.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy có nhiều ý kiến tham luận, tập trung vào công tác lãnh đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; công tác lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng; công tác lãnh đạo thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; công tác lãnh đạo việc sắp xếp, phân công cán bộ sau đại hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, việc tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương đã giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, nhất là đã quán triệt và thực hiện tốt 6 yêu cầu được nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Nhất là tập trung đánh giá, rà soát các chỉ tiêu nghị quyết. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030. Khi có hướng dẫn của Trung ương cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn đến cơ sơ. Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cũng gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, về độ tuổi tái cử, tỷ lệ cán bộ trẻ, số lượng cấp ủy viên ban thường vụ đối với cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp ủy cơ sở… Đồng thời, đề nghị sau Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu; phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ khẩn trương hoàn chỉnh Báo cáo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị trình Thường trực Tỉnh uỷ ký ban hành.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cù Lao Dung, với kết quả đạt 100% số phiếu tán thành.

Ánh Phúc

Tag:

File đính kèm