Sign In

Xã Thanh Hòa đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

00:00 21/02/2024
Trong những năm qua, xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.


Cán bộ bộ phận "một cửa" hướng dẫn người dân làm hồ sơ.

Nhằm giúp cho bộ phận Một cửa có điều kiện phục vụ Nhân dân, xã Thanh Hòa đã chú trọng đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, hiện đại tại Bộ phận Một cửa, mặt khác có nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của xã, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Cụ thể, bộ phận "một cửa" thực hiện nghiêm túc phương châm 4 xin: "Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép"; 4 luôn "luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ".

Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Thanh Hòa đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng thời, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước theo từng giai đoạn, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn xã nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND xã.

Đặc biệt, thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, UBND xã Thanh Hòa đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức rà soát được nhiều thủ tục ở cấp xã. Việc thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ được chỉ đạo triển khai nhanh chóng, đồng bộ đến tận khu dân cư. Việc thực hiện quy định cụ thể về các loại công việc được áp dụng giải quyết tại xã đã được thực hiện khá tốt. Tại đây, tất cả các loại hồ sơ, thủ tục hành chính đều được công khai minh bạch về quy trình, thời gian giải quyết, phí, lệ phí, phiếu giao nhận, phiếu báo xử lý chậm...

Ông Nguyễn Văn Đấu, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã chia sẻ: "Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tại bộ phận "một cửa, một cửa liên thông" đội ngũ cán bộ, công chức của xã được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng mọi nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với đó, phòng làm việc, cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã được bố trí tại những vị trí thuận tiện, trang bị máy vi tính... theo quy định, đồng thời được niêm yết công khai, đầy đủ các trình tự thủ tục, thời gian, phí, lệ phí để công dân biết. Với cách làm đó, các loại giấy tờ, hồ sơ đưa đến đều được cán bộ, công chức, nhân viên bộ phận "một cửa, một cửa liên thông" nhanh chóng tiếp nhận, thực hiện việc phân loại, thẩm định hồ sơ theo đúng quy định để chuyển đến các bộ phận chuyên môn giải quyết".

Thời gian tới, xã Thanh Hòa tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, nhất là trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nộp thuế, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực. Đồng thời đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông", thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử tại công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp…

Hữu Phước

Tag:

File đính kèm