Sign In

Tiền Giang: Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

00:00 21/05/2024
Ngày 14/5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2823/UBND-NC về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và đề nghị các đoàn thể tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân trong phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư". Tăng cường tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền các vụ việc vỡ hụi, lừa đảo thông qua huy động vốn, vận động Nhân dân không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động liên quan đến "tín dụng đen".

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ động rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"; từ đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

Công an tỉnh tiếp tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh, kể cả trên không gian mạng để đấu tranh, ngăn chặn và kịp thời xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", gắn với đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia chơi hụi. Thường xuyên phối hợp các ngành có liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở vi phạm.

H.G

Tag:

File đính kèm