Sign In

Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2023 - 2024 và triển khai kế hoạch vụ Hè Thu 2024 tại vùng sản xuất phía Đông

00:00 21/05/2024
Vừa qua, tại thành phố Gò Công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2023 - 2024 và triển khai kế hoạch vụ Hè Thu 2024 tại vùng sản xuất phía Đông tỉnh Tiền Giang.

Vụ Đông Xuân 2023 - 2024 tại các huyện, thành phố phía Đông, việc sản xuất trồng trọt đã chủ động trong công tác phòng chống hạn, mặn. Theo đó, có hơn 8.800 ha thực hiện cắt vụ lúa Thu Đông 2023, sản xuất lúa Đông Xuân 2023 - 2024 sớm (chủ yếu là tại huyện Gò Công Đông) đã giúp tiết kiệm nước, góp phần đảm bảo nguồn nước ngọt cho diện tích lúa 3 vụ tại các huyện đầu nguồn. Công tác thăm đồng, điều tra, phát hiện và dự tính dự báo sâu, bệnh hại được hướng dẫn quản lý và phòng trừ kịp thời nên không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Nguồn nước phục vụ sản xuất trong vụ Đông Xuân 2023 - 2024 được đảm bảo, chưa xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất.

Về cây lúa, vụ Đông Xuân 2023 - 2024, toàn vùng xuống giống với diện tích 20.836 ha/20.310 ha, đạt 102,6% kế hoạch, sản lượng 140.006 tấn, đạt 104,0% kế hoạch. Cây bắp gieo trồng 710 ha, đạt 42,6% kế hoạch năm, ước năng suất 36,3 tạ/ha với sản lượng 2.577 tấn, đạt 42,4% kế hoạch năm. Diện tích cây rau, màu các loại xuống giống 13.715 ha, đạt 40% kế hoạch, ước sản lượng thu hoạch 255.917 tấn, đạt 40,5% kế hoạch năm. Toàn vùng hiện có khoảng 12.577 ha cây ăn trái, trong đó diện tích cho trái là 10.565 ha, ước sản lượng thu hoạch trên 100 ngàn tấn, đạt 30% so kế hoạch năm. Riêng cây dừa có khoảng 13.095 ha, diện tích cho trái là 11.479 ha, ước sản lượng thu hoạch 33.457 tấn, đạt 21,5% so kế hoạch năm.

Theo kế hoạch vụ Hè Thu 2024, toàn vùng xuống giống với diện tích 19.900 ha, trong đó, huyện Chợ Gạo 100 ha, huyện Gò Công Tây 7.800 ha, huyện Gò Công Đông 8.000 ha, thành phố Gò Công 4.000 ha. Vụ Hè Thu và Thu Đông 2024, toàn vùng tiếp tục gieo trồng thêm 15.400 ha cây màu thực phẩm; diện tích sản xuất cây ăn trái 12.715 ha, sản lượng 333.628 tấn; cuối năm 2024 đạt diện tích sản xuất dừa 13.071 ha, sản lượng 151.614 tấn, đạt 100% kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

Minh Truyền

Tag:

File đính kèm