Sign In

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09:43 21/05/2024
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 15/5/2024, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023, giai đoạn 2021 – 2023 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Công Dẫn, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam-Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thành Thế - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được nâng cao. Nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện phù hợp với chuyên đề hàng năm bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc đăng ký và báo cáo kết quả làm theo Bác được đưa vào nội dung họp chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, tạo thành nền nếp. Qua đóng góp của tập thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấy rõ hạn chế, khuyết điểm của bản thân và có hướng khắc phục tốt.

Trong tổ chức học tập và làm theo Bác, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động có nhiều cách làm mới, sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình điển hình, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thành Thế tặng Bằng khen cho các tập thể (ảnh trên) và cá nhân (ảnh dưới) có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh.

Tinh thần của Kết luận số 01-KL/TW là tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đảng viên phải liên hệ, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, lấy dân làm gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là do những cách làm quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; qua đó, từng bước xây dựng được những giá trị cụ thể. Ngoài những tiêu chuẩn chung của từng cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những mô hình và cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu. Đặc biệt là sự nêu gương của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy các cấp được thể hiện rõ nét.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, toàn tỉnh có trên 1.247 mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, cá nhân đều lồng ghép việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; từ đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt của đời sống xã hội.

Kết quả, toàn tỉnh có 12.630 tấm gương điển hình (1.819 tập thể và 10.811 cá nhân, trong đó có 1.571 là tôn giáo, dân tộc, hộ dân và quần chúng) tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.

Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thành Thế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và Chuyên đề năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thành Thế  yêu cầu xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên đối với toàn Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh, vì vậy cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa về tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, tham mưu và hướng dẫn thực hiện của Ban Tuyên giáo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong học tập và làm theo chuyên đề năm 2024 về “Xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần “tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi”.

Song song đó cũng cần tiếp tục triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp với thị hiếu, xu thế thời đại để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đều được tiếp thu và học tập. Đồng thời, phải thống nhất về quan điểm, mục tiêu, phương hướng, có sự thống nhất trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội để quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết để kịp thời cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm quý, chia sẻ những cách làm hay để lan tỏa mạnh mẽ giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và ngoài xã hội.

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy Vĩnh Long biểu dương, khen thưởng 20 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

Ngọc Hân

Tag:

File đính kèm

Tin đọc nhiều