Sign In

Yên Bái tham dự Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”

13:07 22/02/2024

CTTĐT - Sáng 22/2, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trong năm 2024.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị -Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện một số bộ, ngành Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Yên Bái; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngay sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án và đôn đốc các địa phương tập trung hoàn thành mục tiêu của Đề án đặt ra. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, trên địa bàn cả nước đã quy hoạch 1.249 khu đất với quy mô 8.390 ha làm nhà ở xã hội.

Về kết quả triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2023, trên địa bàn cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 411.250 căn. Trong đó, có 71 dự án hoàn thành; 127 dự án đã khởi công xây dựng và có  301 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương việc phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua đã đạt được kết quả quan trọng, nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội như tỉnh Bắc Ninh 15 dự án, 6.000 căn; Bắc Giang 05 dự án, 12.475 căn; Hải Phòng 07 dự án,11.678 căn; Bình Dương 07 dự án, 6.557 căn; Đồng Nai 08 dự án, 9.074 căn; Bình dương 07 dự án, 6.557 căn; Thanh Hóa 09 dự án, 4.948 căn... Tuy nhiên một số địa phương trọng điểm mặc dù có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng việc đầu tư nhà ở xã hội còn hạn chế so với mục tiêu của Đề án đến năm 2025 như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Về nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp: Trên cơ sở rà soát các điều kiện đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, đến nay, Bộ Xây dựng đã 03 lần công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và gửi Ngân hàng Nhà nước với số lượng 24 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện, với quy mô 20.188 căn hộ, tổng mức đầu tư 19.014 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7.516 tỷ đồng.

Về nguồn vốn tín dụng hỗ trợ cho vay khách hàng cá nhân thông qua Ngân hàng Chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được giải ngân tương đối hiệu quả (10.272/15.000 tỷ đồng), tuy nhiên nguồn vốn hỗ trợ chủ đầu tư dự án chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư vay vốn do thời gian thực hiện chương trình chỉ trong 02 năm 2022, 2023 và lãi suất hỗ trợ thấp (2%/năm). Hiện nay nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã hết thời gian triển khai, thực hiện.

Theo báo cáo, hiện nay đã có đã có 27 địa phương công bố danh mục 63 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 27.966 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 05 dự án nhà ở xã hội tại 05 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 416 tỷ đồng.

Đối với gói hỗ trợ 120.000 tỷ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP bước đầu đã có kết quả, tuy nhiên việc giải ngân còn chậm.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, còn một số địa phương chưa đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; chưa xác định rõ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch đô thị, khu công nghiệp; một số dự án nhà ở xã hội đã khởi công nhưng các doanh nghiệp không triển khai thi công hoặc thi công chậm tiến độ; các cấp chính quyền địa phương chưa quyết tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các dự án nhà ở xã hội theo thẩm quyền…

Tại tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ địa phương hoàn thành khoảng 751 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 263 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 488 căn.

Đến thời điểm này, trên địa bàn cả tỉnh đã quy hoạch 25 khu đất tổng diện tích quy hoạch là 1.169,53 ha với quy mô 63,545 ha dành cho nhà làm nhà ở xã hội.

Hiện nay, qua rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án quy hoạch có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh có 02 dự án Khu đô thị đã và đang triển khai thi công phần hạ tầng trong dự án có bố trí 20% quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội với diện tích 2,897 ha, số lượng khoảng 452 căn. Dự kiến trong Quý II năm 2024, khởi công thêm 03 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư trong dự án có bố trí 20% quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội với diện tích 2,381 ha, số lượng 322 căn…Trên cơ sở các dự án đã và đang triển khai thi công trong năm 2024, sau khi Nhà đầu tư thi công xong hạ tầng kỹ thuật dự án và bàn giao mặt bằng theo quy hoạch về địa phương để quản lý và phát triển quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định, Sở Xây dựng sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với số lượng 751 căn trên diện tích quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội của các dự án trên hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trao đổi làm rõ những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian tới.

Trong năm 2024 trên địa bàn cả nước phấn đấu hoàn thành khoảng 130 nghìn căn hộ nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục tập trung xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả, thức đẩy phát triển nhà ở xã hội; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, miễn tiền sử dụng đất, quy hoạch, dành quỹ đất, phát triển nhà ở lưu trú công nhân; tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; Xem xét hạ mức lãi suất cho vay gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc triển khai hiệu quả gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ…

Đối với các địa phương khẩn trương lập, sửa đổi, bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, trong đó làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Lập kế hoạch triển khai Đề án theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội; quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô phù hợp, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở; khẩn trương lập kế hoạch triển khai cụ thể việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội đảm bảo mục tiêu đề ra. Đối với các dự án đã khởi công, xây dựng các địa phương thường xuyên đôn đốc để hoàn thành dự án ngay trong năm 2024; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các dự án được sớm nghiệm thu, đưa vào sử dụng theo đúng quy định pháp luật.

Đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư cần khẩn trương triển khai các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư; giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; cấp phép xây dựng...để khởi công, xây dựng ngay trong năm 2024.

Đối với các quỹ đất nhà ở xã hội chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư cần khẩn trương lập quy hoạch; thẩm định báo cáo tiền khả thi; cập nhật dự án vào chương trình kế hoạch của địa phương... để hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư….

Tiến Lập

Tag:

File đính kèm