Sign In

Đảng ủy Quân sự huyện Mù Cang Chải hoàn thành và vượt 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm

09:46 07/02/2024
YênBái - Sau 3 năm thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 1/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025" (Đề án 04), hằng năm, Đảng bộ Quân sự huyện Mù Cang Chải đều hoàn thành và vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch KTGS.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải nắm bắt tình hình cơ sở.
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải nắm bắt tình hình cơ sở.

 

Thực hiện Đề án 04, Đảng ủy Quân sự huyện đã chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt tới 100% cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy đã KTGS định kỳ 100% chi bộ trực thuộc; KT-GS 66,6% cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Các chi bộ đã KTGS 30% trở lên đối với đảng viên. 

Bên cạnh xây dựng và hoàn thành toàn diện kế hoạch KTGS nhiệm kỳ 2020-2025 và hằng năm, Đảng bộ chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra việc thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng đối với 2 chi bộ, đạt 100%; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 2 chi bộ, đạt 100%; tổ chức giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Cụ thể: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giám sát chuyên đề 1 chi bộ; chỉ đạo các chi bộ thực hiện KTGS hàng năm 25 lượt đảng viên, đạt 277,8% kế hoạch; định kỳ hằng năm rà soát việc thực hiện 100% thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên và cùng cấp. Đảng bộ không có cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. 

Sau 3 năm thực hiện Đề án 04 của Tỉnh ủy, hằng năm, Đảng bộ Quân sự huyện đều hoàn thành và vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch KTGS. Qua đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, liên tục từ năm 2021 đến năm 2023, Đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; giúp Đảng bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính cực chủ động, gương mẫu, nhạy bén và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách được giao.

Thành Trung

Tag:

File đính kèm