Sign In

Đảng bộ huyện Lục Yên khiển trách 11 đảng viên

14:23 08/04/2024
YênBái - Quý I/2024, toàn Đảng bộ huyện Lục Yên có 11 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trong đó, cấp uỷ cơ sở ban hành 2 quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 đảng viên; chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật đối với 1 đảng viên.

Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 theo kế hoạch, Đảng bộ Lục Yên đã chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Trong quý I/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 1 tổ chức Đảng, cấp ủy cơ sở kiểm tra đối với 3 đảng viên, giám sát 3 tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy hoàn thành 1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở hoàn thành 2 cuộc kiểm tra đối với 2 tổ chức Đảng. 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng thực hiện xác minh tài sản thu nhập năm 2023 đối với 10 cá nhân thuộc 10 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo quy trình, đúng tiến độ các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác; chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại về kỷ luật Đảng, đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên theo quy định (nếu có). 

Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Đề án 04-ĐA/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”.

Thành Trung

    Tag:

    File đính kèm