Sign In

Yên Bái: Đẩy mạnh thực hiện chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn

07:30 23/05/2024

CTTĐT - Qua 2 năm thực hiện, chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV), bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực và nhận được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Thượng sỹ Giàng A Vềnh cán bộ Công an xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên được bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn xã Châu Quế Thượng.

Thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, một trong những giải pháp hiệu quả là giới thiệu Công an chính quy tham gia BCH, BTV và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm đoàn cấp xã nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên Công an chính quy trong việc vận động, tập hợp lực lượng thanh, thiếu niên tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu ban hành, triển khai các văn bản hướng dẫn, triển khai chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn cấp xã.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ban Thanh niên kịp thời tham mưu với các cấp lãnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện kiện toàn BCH, BTV và bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm đối với Đoàn Thanh niên cấp xã. Đồng thời, tham mưu với Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức đoàn, đoàn viên tại Công an cấp xã.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 121/121 (đạt 100%) Công an xã, phường, thị trấn đủ điều kiện được thành lập Chi đoàn; đã có 59 cán bộ Công an chính quy được bầu tham gia cơ quan lãnh đạo của Đoàn cấp xã. Trong đó, huyện Văn Yên là đơn vị đi đầu trong việc triển khai thực hiện chủ trương với 25 đồng chí Công an chính quy được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn cấp xã (đạt tỉ lệ 100%).

Qua thời gian triển khai, lực lượng Công an chính quy tham gia giữ các chức danh lãnh đạo Đoàn cấp xã đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ, thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm bảo đảm tình hình ANTT… Qua đó, đã phát huy tốt vai trò của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh trong việc bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở.

Có thể khẳng định chủ trương giới thiệu đoàn viên Công an tham gia BCH, BTV, bầu giữ chức vụ Phó Bí thư đoàn cấp xã kiêm nhiệm là một chủ trương kịp thời, đúng đắn, góp phần đề cao vị trí, vai trò của lực lượng Công an tại cơ sở; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Công an cấp xã trong tình hình hiện nay. Các đồng chí kiêm nhiệm đã phát huy năng lực, thể hiện trách nhiệm của bản thân, gương mẫu, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương. Chủ trương trên cũng góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc từ cơ sở. 

    CTV: Thiên Bình

    Tag:

    File đính kèm