Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 58-KL/TW Loại văn bản Kết luận
Trích yếu Về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Lĩnh Vực Cơ cấu - Tổ chức Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 23/06/2023 Ngày hiệu lực 23/06/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 58-KL/TW Loại văn bản Kết luận
Trích yếu Về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Lĩnh Vực Cơ cấu - Tổ chức Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 23/06/2023 Ngày hiệu lực 23/06/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn