Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 41-NQ/TW Loại văn bản Nghị quyết
Trích yếu Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Lĩnh Vực DOANH NGHIỆP Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 10/10/2023 Ngày hiệu lực 10/10/2023
Cơ quan ban hành BỘ CHÍNH TRỊ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 41-NQ/TW Loại văn bản Nghị quyết
Trích yếu Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Lĩnh Vực DOANH NGHIỆP Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 10/10/2023 Ngày hiệu lực 10/10/2023
Cơ quan ban hành BỘ CHÍNH TRỊ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn