Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 141- HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Lại Xuân Môn
Ngày ban hành 05/02/2024 Ngày hiệu lực 05/02/2024
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 141- HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Lại Xuân Môn
Ngày ban hành 05/02/2024 Ngày hiệu lực 05/02/2024
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn