Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 139-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026)
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Lại Xuân Môn
Ngày ban hành 23/01/2024 Ngày hiệu lực 23/01/2024
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 139-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026)
Lĩnh Vực Thông tin - Truyền thông Người ký Lại Xuân Môn
Ngày ban hành 23/01/2024 Ngày hiệu lực 23/01/2024
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Trung ương Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn