Sign In

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu: Giao ban Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp huyện năm 2023

01:40 05/02/2024
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Hội nghị giao ban Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp huyện (Tổ công tác cấp huyện) năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

    
 
    Theo Báo cáo, năm 2023, Tổ công tác cấp huyện đã chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2023 và kiện toàn nhân sự để bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đề ra.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trao Giấy khen tặngcác tập thể có thành tích
Đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trao Giấy khen tặngcác tập thể có thành tích
    Trong năm qua, Tổ công tác cấp huyện đã phổ biến, quán triệt, tham mưu ban hành 555 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham mưu hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trong các dịp lễ, tết, nắm chắc diễn biến tình hình trên địa bàn; công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm được chú trọng; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. 
 
    Tình hình an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ cơ bản ổn định; nhìn chung các tổ chức, tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chưa xảy ra trường hợp liên quan đến tôn giáo làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng truyền đạo trái phép trên địa bàn tỉnh..
 
Đồng chí Trần Thị Bạch Huệ, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích
                   Đồng chí Trần Thị Bạch Huệ, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích
    Đã thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm tra về các lĩnh vực như công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính tại một số đơn vị trường học; công tác quản lý, sử dụng quỹ đất; giải quyết hồ sơ chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, thanh tra công tác quản lý tài chính và thực hành tiết kệm, chống lãng phí.
 
    Tổ công tác cấp huyện đã tham mưu cho cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành và triển khai thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra, trong đó, nội dung tập trung vào kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập; công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng, quản lý và sử dụng tài sản công... Bên cạnh đó, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
 
     Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch hoạt động năm 2024; tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động tham mưu cấp ủy cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2024; lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án; hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm các bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhất là các bản án có liên quan đến trách nhiệm thi hành của cơ quan nhà nước; tiếp tục theo dõi, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh”...
 
    Nhân dip này, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.
Tấn Phước
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tag:

File đính kèm