Sign In

Lạng Sơn: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp Phiên thứ 8

17:47 01/04/2024

    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Phiên họp thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.
 
    Trong quý I/2024, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTNTC; chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTNTC. Kịp thời triển khai Kế hoạch PCTNTC năm 2024; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2023. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác của cá nhân năm 2024; tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh về lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách.
 
    Công tác đấu tranh phát hiện tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm thực hiện (trong quý I đã khởi tố 02 vụ, 06 bị can); công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện theo kế hoạch; tiếp tục tăng cường chỉ đạo PCTNTC trong công tác quản lý xuất nhập khẩu, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hoạt động liên quan. 

 

Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; bảo đảm từng nội dung Kết luận đều được kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc với phương châm không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, không đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm và dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. 
 
    Tiếp tục nghiên cứu quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh.
 
    Với tinh thần kiên trì, kiên quyết, khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh, chú trọng các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ở những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực theo hướng mọi việc được phân công, được kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực qua đơn thư khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác tội phạm bảo đảm kịp thời, chặt chẽ theo đúng quy định. Chú trọng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu và công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu; nghiên cứu, rà soát, kiện toàn, đổi mới hoạt động của Tổ công tác 820.
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm, đúng tiến độ các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị phản ánh của công dân liên quan đến dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kịp thời báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc khi có phát sinh, thay đổi, chuyển biến mới.
 
    Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
                                                                                 Nguyễn Đức Trung
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn)
 

Tag:

File đính kèm