Sign In

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường hợp tác với Ngân hàng thế giới trong sản xuất lúa giảm phát thải

17:03 15/05/2024
Ngày 14/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã có buổi tiếp và làm việc với ông Paavo Eliste, Giám đốc ngành Nông nghiệp và Lương thực Đông Á – Thái Bình Dương, Ngân hàng thế giới (WB).

Bộ trưởng Lê Minh Hoan và ông Paavo Eliste, Giám đốc ngành Nông nghiệp và Lương thực Đông Á – Thái Bình Dương, Ngân hàng thế giới (WB).

Tại buổi làm việc, ông Paavo Eliste cho biết: Đoàn chuyên gia của WB đã làm việc với các cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hai bên đã thảo luận chi tiết để thúc đẩy quá trình chuẩn bị Đề xuất dự án (PIN) nhằm trình lên Quỹ Tài chính carbon chuyển đổi (TCAF). Việc Việt Nam trình đề xuất dự án là rất quan trọng để đẩy mạnh các bước tiếp theo.

Theo ông Paavo Eliste, các nước Indonesia và Philipin rất quan tâm và muốn học hỏi Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất lúa giảm phát thải.

Ông Paavo Eliste cho biết: WB hiện rất quan tâm và đang xây dựng một chương trình tiếp cận mới, đa giai đoạn, khuyến khích đầu tư vào sản xuất lúa giảm phát thải. Việt Nam đã đi trước các quốc gia khác khoảng 10 năm trong sản xuất lúa giảm phát thải khi thực hiện dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT). Đây là cơ hội lớn để Việt Nam tham gia vào chương trình mới của WB để chia sẻ kiến thức, đồng thời học hỏi từ các quốc gia khác thông qua hợp tác với các tổ chức IRRI, ACIAR. Khi tham gia chương trình này, lợi ích quan trọng nhất Việt Nam được hưởng là Việt Nam sẽ được tiếp cận khoản viện trợ không hoàn lại từ các nhà tài trợ.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết: Người nông dân tham gia dự án VnSAT đã có tư duy chuyển đổi sang sản xuất lúa giảm phát thải. Bộ đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông quốc gia phát triển hệ thống khuyến nông cộng đồng và thực hiện nâng cao năng lực cho người nông dân để tham gia đề án 1 triệu ha lúa.

Bộ đã thành lập Văn phòng điều phối Dự án 1 triệu ha lúa, chuẩn bị các mô hình để người dân hiểu được lợi ích và các quy trình bắt buộc khi tham gia dự án này. Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong nhóm kỹ thuật của WB sẽ sớm hỗ trợ xây dựng mô hình để người dân thực hiện. Theo Bộ trưởng, cần trả lời được cho người dân là cách thức sản xuất này có khó không, có tốn chi phí không và có thị trường cho sản phẩm không.

Bộ đã giao Trung tâm Khuyến nông quốc gia xây dựng sổ tay hướng dẫn người dân thực hiện. Bộ cũng đề xuất gói hỗ trợ cho Trung tâm Khuyến nông quốc gia để tăng cường năng lực cho các đối tác tham gia dự án.

HNN (mard.gov.vn)

Tag:

File đính kèm