Sign In

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone

09:00 27/03/2024

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Tham dự có ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào và các thành viên Đoàn công tác Bộ Nội vụ Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, tạo điều kiện thuận lợi của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ Lào để Bộ Nội vụ Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam tiến hành có hiệu quả các hoạt động hợp tác trong thời gian qua; đồng thời, thông báo với Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone về kết quả hợp tác giữa Bộ Nội vụ hai nước cũng như kết quả cuộc hội đàm với người đồng cấp phía Lào diễn ra vào chiều ngày 25/3/2024.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong thời gian qua, Bộ Nội vụ hai nước Việt Nam và Lào đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ lớn và quan trọng do Chính phủ Lào giao trên các lĩnh vực công tác như: hoàn thiện thể chế; sắp xếp giảm bộ máy tổ chức từ trung ương đến địa phương; công tác quản lý chính quyền địa phương, phân định địa giới hành chính; công tác quản lý cán bộ, công chức;...

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Bộ Nội vụ Việt Nam cũng sẽ làm hết sức mình để triển khai các chương trình hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, nhằm tiếp tục giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nhằm phát huy kết quả đạt được và để đưa hợp tác của hai Bộ và hai nước Việt Nam - Lào đi vào thực chất, hiệu quả chiều sâu hơn nữa, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thủ tướng Chính phủ Lào tạo điều kiện ủng hộ hoạt động hợp tác trọng tâm của hai Bộ: (1) Thúc đẩy thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai nước về: công vụ, công chức, quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ, tôn giáo, thi đua, khen thưởng, khoa học tổ chức nhà nước trong các thỏa thuận, các hiệp định hợp tác hàng năm giữa hai Bên; (2) Cử cán bộ, công chức Lào tham dự các lớp bồi dưỡng ngắn hạn từ 01 - 03 tháng về lĩnh vực Nội vụ tại Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ Việt Nam; (3) Tiếp tục cử lưu học sinh Lào sang đào tạo về lĩnh vực hành chính công, quản lý công, văn thư, lưu trữ; (4) Cùng với Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam xem xét, phê duyệt đề xuất chủ trương xây dựng Dự án Chuyển đổi số Bộ Nội vụ Lào giai đoạn 2024 - 2025 và định hướng đến năm 2030 sử dụng nguồn vốn của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. 

Quang cảnh buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone chúc mừng và đánh giá cao các thành tựu hợp tác giữa Bộ Nội vụ hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian qua; đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.

Thủ tướng Sonexay Siphandone đề nghị trong thời gian tới, Bộ Nội vụ hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và bài học về cải cách hành chính, đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số...; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nội vụ cho Lào. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Lào luôn ủng hộ, ưu tiên công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực hành chính công, kinh tế số, xã hội số; đề nghị hai Bên phối hợp với hai Ủy ban Hợp tác của hai nước thúc đẩy hoàn thiện xây dựng Dự án Chuyển đổi số Bộ Nội vụ Lào./.

Theo: moha.gov.vn

Tag:

File đính kèm