Sign In

Thành lập CĐCS Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Nguyên Anh II

10:30 11/06/2024

Ngày 11.6, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có quyết định thành lập và đại hội CĐCS Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Nguyên Anh II lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2028.

Thành lập CĐCS Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Nguyên Anh II
CĐCS Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Nguyên Anh II vừa được thành lập. Ảnh: T.Ngọc

Ông Trần Đức Phú - Chủ tịch lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Nguyên Anh II cho biết, hiện tại công ty có 74 lao động đang làm việc.

Trong thời gian qua, các cán bộ công đoàn khu kinh tế Quảng Bình đã gặp gỡ, tuyên truyền về chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ, quyền lợi của đoàn viên công đoàn.

“Khi mới thành lập mới có 36 công nhân lao động tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn, trong quá trình hoạt động, nhận thấy rõ vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động một cách thiết thực và hiệu quả, số công nhân lao động sau đó đã có đơn tình nghiện tham gia đến nay đã kết nạp được 70/74 công nhân lao động vào tổ chức công đoàn cơ sở” - ông Phú nói.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Quảng Bình Từ Ngọc Thịnh đã ghi nhận thành tích của công đoàn cơ sở và những đóng góp nhiệt huyết của ban chấp hành công đoàn lâm thời sau gần 1 năm thành lập công đoàn và đi vào hoạt động.

Điển hình của công đoàn cơ sở đã hoạt động như công tác thăm hỏi động viên đoàn viên thường xuyên được tổ chức kịp thời, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo với công đoàn cấp trên.

“Đặc biệt là đã thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản trung gian công đoàn Việt Nam nhanh chóng, kịp thời theo quy định” - ông Thịnh nêu rõ.

Sau lễ công bố quyết định, các đại biểu đã tổ chức bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2028. Kết quả, Ông Trần Đức Phú tái cử Chủ tịch Công đoàn, ông Trần Văn Tý tái cử Phó Chủ tịch Công đoàn và bà Hoàng Thị Xuân tái cử ủy viên Ban chấp hành.

https://laodong.vn/ldld-quang-binh/thanh-lap-cdcs-cong-ty-co-phan-san-xuat-vat-lieu-xay-dung-nguyen-anh-ii-1351327.ldo

CÔNG SÁNG (báo lao động)

 

Tag:

File đính kèm