Sign In

Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí, đánh giá xếp loại các đảng ủy trực thuộc năm 2024

09:36 21/05/2024

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí, đánh giá xếp loại các đảng ủy trực thuộc năm 2024.

Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối và các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; cán bộ Ban Tổ chức các Đảng uỷ Khối; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo Ban Tổ chức, cán bộ tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng của các đảng ủy trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Đình Động, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối cho biết: Sau 02 năm triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, (năm 2022 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng ủy trực thuộc (kèm theo Quyết định số 756-QĐ/ĐUK, ngày 17/5/2022) với 49 tiêu chí thuộc 07 lĩnh vực công tác. Trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sửa đổi, bổ sung ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng ủy trực thuộc năm 2023 (kèm theo Quyết định số 1498-QĐ/ĐUK, ngày 12/9/2023) với 52 tiêu chí (tăng 03 tiêu chí so với năm 2022 thuộc tiêu chí số 09 của nhóm công tác tổ chức xây dựng Đảng và tiêu chí số 26, 27 nhóm công tác dân vận), thuộc 07 lĩnh vực công tác).

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối nhận thấy, Bộ tiêu chí đánh giá toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh đối với các đảng bộ trực thuộc góp phần công khai minh bạch hóa đánh giá, xếp loại các đảng bộ. Các đảng ủy trực thuộc đã căn cứ Bộ tiêu chí để tự đánh giá, xếp loại của đơn vị; nhiều đơn vị đánh giá, xếp loại chặt chẽ, công phu, kỹ lưỡng, ghi đầy đủ minh chứng về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của đơn vị, báo cáo kết quả kịp thời, đúng quy định. Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã căn cứ Bộ tiêu chí và tự nhận của đơn vị, rà soát, tổ chức đánh giá, xếp loại gửi về Ban Tổ chức tổng hợp, kịp thời.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí còn một số tồn tại, hạn chế: Nội dung của một số tiêu chí còn tương đối dài, dẫn đến khó lượng hóa khi đánh giá, xếp loại. Vẫn còn đảng ủy chưa thực sự coi trọng đánh giá, xếp loại, còn đánh giá qua loa, chung chung mang tính hình thức, không nêu lý do hoặc có lý do nhưng không đầy đủ, chỉ ghi là xuất sắc hoặc tốt, trung bình, rất khó khăn cho khâu tổng hợp; có đảng ủy gửi báo cáo còn chậm và muộn so với yêu cầu.

Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị để các đảng uỷ cấp trên cơ sở tham gia góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng ủy trực thuộc năm 2024. Bộ tiêu chí này ban hành sẽ là căn cứ để các đảng uỷ trực thuộc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

đ

Đồng chí Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng ủy trực thuộc năm 2024.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chu Đình Động nhấn mạnh: Dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng ủy trực thuộc năm 2024 gồm 07 lĩnh vực công tác với 54 tiêu chí (tăng 02 tiêu chí so với năm 2023), đánh giá theo 4 cấp độ: Xuất sắc, Tốt, Trung bình, Kém. Nội dung Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp loại đầy đủ, rõ ràng… đồng thời bổ sung những nội dung mới phù hợp với thực tiễn và các quy định mới của Đảng.

Đồng chí Chu Đình Động đề nghị Tổ Thư ký tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị; tổng hợp để sớm ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng ủy trực thuộc năm 2024.

* Cùng ngày, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK, ngày 09/11/2018 về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

V.H

Tag:

File đính kèm