Sign In

Các đồng chí lãnh đạo Học viện dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

11:21 03/02/2024
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), sáng 3/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của Người trong khuôn viên Học viện.

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì lễ. 

3_DSC5864

Đại biểu dự lễ dâng hoa báo công

Dự buổi lễ có các đồng chí: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện; GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện. Cùng dự lễ dâng hoa có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc Học viện.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển.

3_DSC5854

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chủ trì lễ dâng hoa báo công

Tự hào về Đảng quang vinh, các đại biểu nguyện mãi mãi tin tưởng, kiên định con đường cách mạng mà Bác Hồ kính yêu và Đảng ta đã lựa chọn; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng đất nước phát triển giàu đẹp, văn minh.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021-2025; năm kỷ niệm 75 truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - ngôi Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu, các đại biểu nguyện sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh và tầm nhìn phát triển của Học viện; góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

3_DSC5856

Đại biểu dự lễ

3_DSC5847

Đại biểu dự lễ

Tác giả: BBT

Tag:

File đính kèm