Sign In

Chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

16:34 28/02/2024

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Ngọc Phú


Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất 9 bài học kinh nghiệm đã được nêu ra trong báo cáo, trong đó nhấn mạnh 3 bài học quan trọng cần quan tâm, phải tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới. Thứ nhất, đó là sự chủ động trong công tác triển khai và tuân thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương; có sự phân công, phân nhiệm một cách phù hợp với tình hình, đặc điểm, thực tiễn của thành phố. Trong công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội, cần phải rà soát, đánh giá và chuẩn bị từ rất sớm các nhân sự; tuân thủ các quy trình, đặc biệt là quy trình 5 bước. Thứ hai, trong quá trình triển khai, đòi hỏi xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. Thứ ba, sau đại hội, luôn tuân thủ nghị quyết của đại hội để triển khai nghiêm túc và tuân thủ đề án nhân sự mà đại hội đã thông qua trong suốt nhiệm kỳ. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị nhìn nhận, đánh giá các kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế mà báo cáo đã nêu ra để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, tập trung rà soát đội ngũ cấp ủy để đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời bổ sung, kiện toàn đầy đủ theo đúng đề án nhân sự đã được phê duyệt; rà soát các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội và nghị quyết sơ kết giữa nhiệm kỳ để thực hiện đúng, đầy đủ các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Bên cạnh đó, xây dựng và ban hành quy chế, kế hoạch và chương trình cụ thể các tiểu ban phục vụ đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 để triển khai các nội dung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp.

Trên cơ sở kết quả quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 vừa được Ban Thường vụ phê duyệt, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp có kế hoạch đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ cho nhân sự đại hội đảng các cấp sắp tới.

Bên cạnh đó, cần chủ động nghiên cứu rà soát, xác định các danh mục, dự án công trình để chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Riêng cấp thành phố, giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy các công trình khánh thành, khởi công đúng dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị đại hội, cần bám sát các bài học kinh nghiệm đã được rút ra trong các báo cáo tổng kết, nhất là 9 bài học kinh nghiệm được rút ra từ hội nghị này...

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy được tiến hành kịp thời, nghiêm túc. Cấp ủy các cấp tuân thủ chặt chẽ các quy định của Trung ương và Thành ủy trong việc chỉ đạo đại hội Đảng cấp dưới và đại hội Đảng cấp mình, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn bị nhân sự đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng được quán triệt đến tận chi bộ, giúp đảng viên nắm rõ những nội dung mới của quy chế bầu cử. Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị kỹ, được sự nhất trí cao của đại hội. Chất lượng của cấp ủy tăng, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quy trình công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện chặt chẽ, thận trọng và bảo đảm các tiêu chuẩn quy định. Nhờ đó, chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được nâng cao; đạt yêu cầu đổi mới ít nhất 1/3 cấp ủy so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ cán bộ nữ tăng so với nhiệm kỳ trước...

Theo Ngọc Phú (baodanang.vn)

Tag:

File đính kèm