Sign In

Ban tuyên giáo các huyện, thành phố thuộc Cụm thi đua số 1 tổng kết công tác thi đua năm 2023

00:00 23/11/2023
​Ban tuyên giáo các huyện, thành phố thuộc cụm thi đua số 1 gồm Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, Giang Thành và Phú Quốc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Lâm Văn Sển, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

23-11-23 07_09e7456bebb7c23c1ec7d4185c58c667.jpg

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Giang Thành tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023.


Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tiên, Cụm trưởng cụm thi đua số 1 quán triệt mục đích, yêu cầu, cách thức thực hiện công tác chấm điểm và minh chứng điểm của các đơn vị. Trên tinh thần thắng thắn, tích cực, đoàn kết, các đơn vị trong cụm đã thống nhất về số điểm thi đua của ban tuyên giáo các huyện, thành ủy.

Qua đánh giá, hoạt động công tác tuyên giáo của cụm đã đạt được một số kết quả tích cực, tập trung thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổ chức nhiều buổi tọa đàm, nhiều lớp tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên… Một số đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật, như Phú Quốc, Giang Thành, Hà Tiên...

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lâm Văn Sển, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị cần chủ động nghiên cứu các tiêu chí thi đua, đảm bảo thực hiện sát hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, ứng dụng lưu chuyển hồ sơ, văn bản qua hệ thống mạng, hạn chế sử dụng văn bản giấy. Sau khi kết thúc cuộc họp bình xét thi đua, các đơn vị cần hoàn thành văn bản theo quy định và gửi đúng hạn về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Huỳnh Ngọc

Tag:

File đính kèm