Sign In

Trường trung học phổ thông An Minh quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh

00:00 01/12/2023
​Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh luôn được Chi bộ Trường trung học phổ thông (THPT) An Minh thực hiện khá tốt, đạt nhiều kết quả tích cực.

1-12-23 0_41c3981678126a0af9cb5d95711a0749.jpg

Chi bộ Trường trung học phổ thông An Minh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới là học sinh.


Thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp ủy về bồi dưỡng giáo dục về tư tưởng chính trị, nhận thức và phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh; Chi bộ nhà trường luôn quan tâm đến việc chăm bồi lực lượng đoàn viên học sinh trong xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đảng của chi bộ. Từ năm 2020 đến nay, bình quân số học sinh tại trường là 970 em; tỷ lệ đoàn viên trong học sinh là 94%. Hằng năm, nhà trường đều có kế hoạch bồi dưỡng phát triển đảng viên từ những đoàn viên ưu tú của trường. 

Qua đó, trường đã quy hoạch phát triển 6 đối tượng học sinh; trong đó, có 5 em được cử tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Kết quả, qua công tác bồi dưỡng, trường đã kết nạp đảng được 2 học sinh; đồng thời, giới thiệu về cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau phổ thông để tiếp tục theo dõi, phát triển 3 học sinh. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường đã phối hợp và giới thiệu cho chính quyền địa phương xem xét kết nạp 2 học sinh sau khi tốt nghiệp THPT có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự để phục vụ lâu dài trong quân đội và lực lượng công an.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong học sinh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Phần lớn học sinh chỉ tập trung vào việc học chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng trong việc phấn đấu, rèn luyện để trở thành những đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét tạo nguồn kết nạp Đảng; một số đảng viên là giáo viên được phân công theo dõi, chăm bồi phát triển đảngviên ở học sinh chưa thể hiện hết vai trò trách nhiệm trong việc kèm cặp giáo dục, giúp đỡ học sinh; lực lượng đoàn viên tuy đông nhưng đa phần không đủ 18 tuổi nên không đảm bảo điều kiện kết nạp Đảng...

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế về công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT, Chi bộ trường đề ra một số giải pháp thực hiện, như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức và vai trò phát triển đảng viên học sinh trong toàn chi bộ và trong tổ chức Đoàn Thanh niên. Xác định công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ. Đặc biệt, cần nhận thức rõ hơn trong việc phát triển đảng viên trong học sinh vừa là nhiệm vụ và cũng là giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường. Thông qua công tác chăm bồi phát triển đảng trong học sinh, tư tưởng chính trị, đạo đức và kết quả của học sinh được nâng lên. Những học sinh được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cũng như những em được kết nạp đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường là động lực, là tấm gương để các em khác phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Hai là, việc tạo nguồn phát triển đảng viên cần được thực hiện ngay khi tiếp nhận học sinh đầu cấp. Trước hết, nhà trường cần nắm được thành tích của học sinh ở bậc học trung học cơ sở để có thể đưa vào theo dõi, dự nguồn. Các em cần được quan tâm bồi dưỡng nhận thức chính trị, nhận thức về Đảng và có cơ hội thể hiện năng lực hoạt động, phẩm chất và thông qua các hội thi, phong trào của nhà trường và các  hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Công tác quy hoạch phát triển đảng được thực hiện hằng năm và thường xuyên bổ sung, điều chỉnh sau khi học sinh hoàn thành lớp 11. Những học sinh hội đủ điều kiện về năng lực học tập, phẩm chất đạo đức và có nhận thức rõ ràng, đúng đắn về Đảng sẽ được cử  tham gia khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào hè năm học lớp 11 hoặc đầu năm học lớp 12. Từ đó, những trường hợp đủ điều kiện phát triển đảng viên sẽ được xem xét giới thiệu kết nạp Đảng trước khi tốt nghiệp THPT.

Ba là, thực hiện tốt công tác phối hợp giới thiệu về cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục theo dõi, chăm bồi những học sinh có đầy đủ phẩm chất, năng lực và có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn về Đảng để cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục giáo dục kèm cặp tạo điều kiện để các em sơm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó, quan tâm nắm bắt xu hướng nghề nghiệp những học sinh sẽ tham gia nghĩa vụ để sau này phục vụ lâu dài trong lực lượng quân đội hoặc công an sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, cần  phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện để các em được tham gia khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng khi còn là học sinh để về địa phương phát triển đảng viên sau khi tốt nghiệp, tạo nguồn đảng viên trong lực lượng thanh niên nhập ngũ.

Bốn là, đảng viên trong chi bộ, mà trước hết là các ủy viên ban chấp hành chi bộ cần tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, năng lực công tác Đảng để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kết nạp Đảng. Việc bồi dưỡng được thực hiện thông qua các lớp bồi dưỡng ở địa phương, giao lưu học hỏi kinh nghiệm và tự bồi dưỡng trên tinh thần tự giác, gương mẫu tự học xứng đáng với tinh thần “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo" mà ngành giáo dục đã đề ra.

Minh Hậu

Tag:

File đính kèm