Sign In

Đảng bộ xã Đông Hoà đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

00:00 24/01/2024
Thời gian qua, Đảng bộ xã Đông Hoà, huyện An Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

24-1-24_52c902c0dd4c83cb92a4739c56d167bf.jpg

Cán bộ, công chức xã Đông Hoà đọc báo sáng.

 

Đảng bộ xã Đông Hoà có 19 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ ấp, 8 chi bộ cơ quan, đơn vị, với tổng số 358 đảng viên. Đảng ủy nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Trong 3 năm qua, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên với tinh thần nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, thiết thực. Đảng ủy xã luôn xác định công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, người dân. Để nâng cao hiệu quả học tập, Đảng ủy xã ban hành Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 9/11/2021 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện trong Đảng bộ, đồng thời phân công các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành xuống từng chi bộ kiểm tra, giám sát thực hiện.

Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng như: tổ chức hội nghị học tập chuyên đề hàng năm; lồng ghép trong hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể hay tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ…, từ năm 2021 đến nay, đảng ủy, các chi bộ đã tổ chức 32 hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tổng số cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 98,25%; tổ chức tuyên truyền, học tập lồng ghép trong sinh hoạt đoàn thể, hội nghị được 56 buổi, thu hút 1.756 lượt người nghe… Trên cơ sở đó, cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Đến nay, có 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác. 

Qua triển khai thực hiện đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập" sang “làm theo", xuất hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết quả, đã xây dựng và thành lập được 29 mô hình làm theo Bác, nổi bật như: mô hình “tiết kiệm chi tiêu giúp đỡ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn" của Trường mầm non, Trường tiểu học Đông Hòa đã tiết kiệm gần 50 triệu đồng; mô hình “vận động nhân dân trồng tuyến đường hoa, cột cờ kiểu mẫu, ánh sáng nông thôn, vệ sinh môi trường" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã góp phần bảo vệ môi trường, tạo vẽ mỹ quan, nâng cao ý thức cho người dân trong việc xây dựng nông thôn mới; mô hình “vận động cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ"; “thực hiện nâng cao chất lượng Tổ một cửa"; “vận động cán bộ, đảng viên mua, đọc báo Kiên Giang"… đã nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân tiếp tục được thắt chặt hơn, lòng tin của người dân vào Đảng, chế độ củng cố nâng lên.

Các phong trào nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 69,2 triệu đồng/năm; hộ khá và giàu chiếm 65% số hộ; hộ có nhà kiên cố chiếm 75%, bán kiên cố chiếm 23%; hộ có phương tiện nghe nhìn đạt 100%; sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 99,12%; hộ sử dụng điện an toàn chiếm tỷ lệ 98,5%; hộ nghèo giảm còn 1,27%; có 95,51% hộ đạt gia đình chuẩn văn hóa. Qua 3 năm, có 1 cá nhân được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen; 2 tập thể và 1 cá nhân được Uỷ ban nhân dân huyện tặng giấy khen; xã đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo Bác. 

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Đông Hoà tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu… Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Minh Anh

Tag:

File đính kèm