Sign In

Quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

00:00 24/01/2024
​Chiều 23/1/2024, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Phạm Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

24-1-24 mvbzv_17ae6274c1ef6898047be8158a2e99e7.jpg

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành kiểm tra Đảng năm 2023.

 

Năm 2023, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc đầy đủ các quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở đơn vị, địa phương mình. 

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát trên 3.000 tổ chức đảng và trên 16.000 đảng viên. Qua đó, đã phát hiện và xử lý kỷ luật 6 tổ chức đảng và trên 300 đảng viên bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Trong số đảng viên bị kỷ luật có 109 cấp ủy viên các cấp, tăng 20 cấp ủy viên so năm trước. 

Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên thấy được những ưu điểm, tiến bộ để phát huy và hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; đồng thời kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm... góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Bình đánh giá những kết quả của công tác kiểm tra, giám sát có sự đóng góp tích cực của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra ở các cấp. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả mà cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong năm qua.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải tiếp tục tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt Kế hoạch số 178-KH/TU, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2024. 

Đồng chí Đỗ Thanh Bình yêu cầu các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải tiếp tục nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. 

Đồng chí Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành kiểm tra Đảng năm 2023. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng giấy khen 10 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tốt trong phong tròa thi đua ngành kiểm tra Đảng năm 2023.

An Phước

Tag:

File đính kèm