Sign In

Tọa đàm Thực trạng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum.

15:48 25/04/2024

Chiều ngày 25-4-2024, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học "Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045" đã tổ chức Tọa đàm "Thực trạng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum". Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì buổi Tọa đàm.


Các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Dự Tọa đàm có các đồng chí thành viên Ban Chủ nhiệm Đề tài, đại diện Thường trực các huyện ủy: Đăk Glei, Sa Thầy, Đăk Hà, Ngọc Hồi, Kon Plông; lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc tỉnh, Trường Chính trị tỉnh.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số các cấp nói riêng và đạt được nhiều kết quả quan trọng; trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên; hầu hết có bản lĩnh chính trị, có tinh thần trách nhiệm cao. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong nguồn quy hoạch, trong đội ngũ án bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng lên; phần lớn cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, được đào tạo cơ bản và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến nay, số lượng cán bộ giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên ở cấp tỉnh là 541 đồng chí; trong đó có 85 cán bộ trẻ (chiếm 15,7%), 182 cán bộ nữ (chiếm 33,64%), 82 cán bộ người dân tộc thiểu số (chiếm 15,16%). Cấp huyện có 645 đồng chí; trong đó có 176 cán bộ trẻ (chiếm 27,29%), 263 cán bộ nữ (chiếm 40,78%), 225 cán bộ người dân tộc thiểu số (chiếm 34,88%). Cán bộ giữ chức vụ từ cấp phó các đoàn thể trở lên ở cấp xã có 591 đồng chí; trong đó có 446 cán bộ trẻ (chiếm 75,4%), 367 cán bộ nữ (chiếm 62,1%), 397 cán bộ người dân tộc thiểu số (chiếm 67,17%).

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số tại các địa phương trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số trong thời gian tới.


Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài phát biểu kết luận buổi Tọa đàm.

Phát biểu kết luận buổi Tọa đàm, đồng chí A Pớt giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cơ quan thường trực Đề tài khoa học tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu để bổ sung vào các báo cáo chuyên đề, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số trên địa bàn trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để đề xuất các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Vũ Hồng Sơn

Tag:

File đính kèm