Sign In

Đăk Tô: Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

06:04 04/05/2024
Xác định rõ tầm quan trọng, vai trò của công tác dân vận, Huyện ủy Đăk Tô đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn; chú trọng triển khai công tác dân vận gắn với các nội dung về xây dựng kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, từng bước đưa huyện nhà ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Đặng Hoàng Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong công tác dân vận, thời gian qua, huyện Đăk Tô đã đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, các chương trình, kế hoạch hành động để các tầng lớp nhân dân kịp thời nắm bắt, hiểu biết và tạo được sự đồng thuận lớn trong xã hội. Đồng thời, chú trọng thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” được huyện triển khai với nhiều hoạt động cụ thể như: Cổ động trực quan trên các cụm pano, băng rôn; xây dựng các chuyên mục, tin, bài về công tác dân vận gắn với thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan tại các tuyến đường xã Pô Kô (huyện Đăk Tô). Ảnh: Y.T

 

Trong triển khai công tác dân vận, huyện Đăk Tô đã giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tiếp tục nghiên cứu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp; thực hiện có hiệu quả việc gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khảo sát thực trạng, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp công sức, cơ sở vật chất nâng cấp xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Theo đó, các đơn vị đã huy động các nguồn lực, từng bước nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Tính từ năm 2018 đến nay, các đơn vị đã vận động nhân dân hiến 17.540m2 đất; đóng góp 25,978 tỷ đồng; đóng góp 22.577 ngày công lao động để xây dựng trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn. Qua các hoạt động triển khai, đời sống, vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước.

Qua triển khai công tác dân vận, trên địa bàn huyện Đăk Tô đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: Chuyển đổi diện tích lúa nước một vụ hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây mía, liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị với Công ty Cổ phần Đường Kon Tum; mô hình chăn nuôi heo sọc dưa; mô hình cải tạo vườn tạp; mô hình trồng chuối tiêu hồng; mô hình dược liệu dưới tán rừng.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện Đăk Tô duy trì 61 “Tổ tự quản về môi trường” với 344 thành viên tham gia; xây dựng 04 mô hình “Đường làng tôi xanh - sạch - đẹp”; vận động kinh phí, hỗ trợ 37 hộ gia đình phụ nữ nghèo xây dựng  nhà vệ sinh giá rẻ (kinh phí hỗ trợ 48,1 triệu đồng); triển khai mô hình “Đi chợ cùng làn nhựa” với 201 thành viên tham gia; duy trì 15 mô hình biến rác thành tiền với 327 thành viên tham gia.

Các tổ chức, mặt trận đoàn thể huyện Đăk Tô tích cực triển khai các công trình, phần việc tại cơ sở. Ảnh: YT

 

Huyện Đăk Tô chủ động lồng ghép “Dân vận khéo” trong duy trì, đảm bảo quốc phòng-an ninh qua nhiều mô hình thiết thực: “Phòng, chống bạo lực gia đình”; mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; “Khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư an toàn giao thông”, “Tổ nòng cốt” ở khu dân cư. Qua các mô hình, việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước được đảm bảo.

Huyện Đăk Tô tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan, đơn vị gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, từng lĩnh vực công tác; các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính.

Trong thời gian tới, Huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát nhiệm vụ chính trị đã được phân cấp, quản lý; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia vào công tác dân vận, cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân.       

Yên Thủy

Tag:

File đính kèm