Sign In

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

15:45 02/05/2024
Sáng 02-5, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đoàn Chủ tọa điều hành Kỳ họp. Ảnh: TH

 

Các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tinh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp.

Các đại biểu dự Kỳ họp. Ảnh: TH

 

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: TH


Dự Kỳ họp có các đồng chí: A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt các nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2045; xem xét việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 đối với 90 dự án thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh và cấp huyện; sửa đổi, bổ sung Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 và cơ chế thu, sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công; quyết định công tác nhân sự của UBND tỉnh...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn thông qua các tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: TH

 

Kỳ họp cũng đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí Chủ tọa Kỳ họp tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Ngọc Trọng và Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: TH

 

Theo đó, trên cơ sở các tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trịnh Ngọc Trọng- nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lý do nghỉ hưu. Đồng thời, với 100% số phiếu tán thành, HĐND tỉnh thống nhất bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thế Vinh- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau 1 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 thống nhất biểu quyết thông qua 21 nghị quyết chuyên đề và 2 nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: TH

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương khẩn trương có giải pháp, biện pháp cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân và xác định rõ thời gian hoàn thành, bảo đảm các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp sớm được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả trong thực tế. Đồng thời, chủ động thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống hạn hán, bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, quy định nhiều chính sách mới, đột phá, có tác động sâu rộng đến kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân. Vì vậy, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động, khẩn trương soạn thảo, trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm bảo các quy định của Trung ương và địa phương sớm được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo rà soát, có giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc về việc chậm giải ngân, kiên quyết không để tái diễn tình trạng này; quyết tâm giải ngân toàn bộ nguồn vốn đầu tư công mà Trung ương, HĐND tỉnh đã giao trong năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường xây dựng kế hoạch giám sát việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, để từ đó có những kiến nghị, đề xuất các giải pháp hữu hiệu trong triển khai thực hiện, nhằm góp phần vào tăng trưởng kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2024; góp phần điều chỉnh những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương cơ sở, giúp các cấp chính quyền tổ chức và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của Kỳ họp. Ảnh: TH

 

Các nghị quyết chuyên đề được thông qua tại kỳ họp:

1. Nghị quyết sửa đổi nội dung một số điều của Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 78/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

5. Nghị quyết về việc phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 2024 (nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ năm 2023).

6. Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024.

7. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ số hóa tài liệu và Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

8. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum

9. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

10. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị.

11. Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

12. Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla).

13. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

14. Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.

15. Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

16. Nghị quyết số lượng xe ô tô bán tải phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ.

17. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

18. Nghị quyết về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum .

19. Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045.

20. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương của dự án Đầu tư mua sắm Máy CT-Scanner 128 lát cắt trang bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum giai đoạn 2024-2025.

21. Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

 

Thùy Hương

 

Tag:

File đính kèm