Sign In

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2024

13:55 12/04/2024

Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 100 đồng chí là cán bộ, công chức thuộc ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp Bồi dưỡng, các học viên được nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 6 chuyên đề: (1) một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở; (2) công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; (3) công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở; công tác khoa giáo, văn hóa- văn nghệ ở cơ sở; (4) nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, “điểm nóng” ở cơ sở; (5) công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử đảng, lịch sử truyền thống ở cơ sở; (6) tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ngoài ra, các học viên còn được nghe thông tin thời sự và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I-2024; thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan đến nhiệm vụ công tác tuyên giáo.


Trao Giấy Chứng nhận cho các học viên

Kết thúc lớp Bồi dưỡng, 100% học viên được cấp Giấy Chứng nhận đã hoàn thành lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2024.


Ngô Đức Hải

Tag:

File đính kèm