Sign In

Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

20:36 22/03/2024

Ngày 22/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Dự Hội nghị có đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy…

Quý I, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khóa XIV, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực triển khai thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, phù hợp khả năng, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên. Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ kinh phí xây dựng 200 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn; phân bổ 2,5 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ làm 50 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện, thành phố. Hội Nông dân tỉnh trồng mới hơn 200 cây xanh; lắp 50 đèn năng lượng chiếu sáng đường nông thôn giá trị 45 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao 20 thùng rác công cộng, trồng 40 cây đào tại huyện Tân Uyên…

Quý II, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là những thông tin xấu độc trên không gian mạng; hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đóng góp ý kiến vào báo cáo, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả mà MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, các chương trình, đề án góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó; tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là những thông tin xấu độc trên không gian mạng; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao trong đoàn viên, hội viên…

Tác giả: Thu Minh

Tag:

File đính kèm