Sign In

Hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh quý I năm 2024

21:23 28/03/2024

Chiều 28/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Báo Lai Châu, Trường Chính trị tỉnh. Đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn thực hiện công tác tham mưu tổng hợp của các cơ quan khối Đảng tỉnh.

Trong quý I, các cơ quan khối Đảng tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Tham mưu tổ chức các Hội nghị của Tỉnh ủy quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Tỉnh ủy, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024; sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch; ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền với một số cơ quan thông tấn, báo trí Trung ương; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ theo Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư. Phát huy vai trò cơ quan Thường trực các Ban Chỉ đạo tỉnh, trong đó đã tham mưu thành lập và triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trường Chính trị đạt chuẩn, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024-2030. Tham mưu hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2023; thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị; công tác cán bộ theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận được triển khai theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực tham mưu chỉ đạo giải quyết các vụ việc, xử lý đơn thư. Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Tỉnh ủy.

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, làm tốt nghiệp vụ công tác đảng, đảng viên, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Đề án Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ. Báo Lai Châu bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung tuyên truyền các sự kiện nổi bật của đất nước, của tỉnh, chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Báo Lai Châu và xuất bản số báo đầu tiên.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ hơn kết quả nổi bật trong quý I, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; đồng thời, kiến nghị một số nội dung với Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đã ghi nhận những kết quả các cơ quan khối Đảng đạt được trong quý I. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024, đồng chí đề nghị các cơ quan khối Đảng tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, quy chế làm việc, chương trình làm việc năm, từng tháng của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm tốt công tác tham mưu theo đúng chủ trương lãnh đạo “đúng - đủ - kịp thời”, chất lượng, hiệu quả. Tập trung hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy theo quy định mới. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, giải quyết công việc. Ngoài các nhiệm vụ chung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan trong khối Đảng./.
 

Tác giả: Thu Hương

Tag:

File đính kèm