Sign In

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

13:32 10/05/2024

Sáng ngày 10/5/2024, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn quốc.

1
Quang cảnh hội nghị

Tại tỉnh Phú Yên tổ chức 21 điểm cầu (01 điểm cầu cấp tỉnh và 20 điểm cầu cấp huyện và tương đương) kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương, có khoảng 1.600 đại biểu tham dự. Tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; tập thể thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tập thể lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tập thể thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh; tập thể lãnh đạo Báo Phú Yên và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP, ngày 9/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/ĐĐ, ngày 9/5/2024 của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần đổi mới tư duy nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới; cần tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị đến nhân dân, nhất là đội ngũ doanh nghiệp. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ra sức phát huy những tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong kinh doanh, thượng tôn pháp luật… Các ngành, các cấp cần nghiên cứu, phân tích những nguyên nhân, hạn chế để xây dựng các giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ và lành mạnh trong thời gian tới…


 

Hồng Thái

Tag:

File đính kèm