Sign In

Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố Sóc Trăng ngày càng nâng cao

18:12 04/04/2024
Sáng ngày 4/4, tại Thành ủy Sóc Trăng, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Sóc Trăng Nguyễn Thị Kiều Linh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Thị Hiếu Đông - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng.

 


Quang cảnh Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: Lê Vũ

 

Báo cáo tại hội nghị nhận định, qua 10 năm triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy; nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành; sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; phong trào, hoạt động văn hóa đạt kết quả thiết thực, phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng. Cùng với đó, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, phát huy; các phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ làm văn hóa có bước trưởng thành, quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng, giao lưu và hợp tác về văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Các mô hình câu lạc bộ văn hóa tiếp tục được duy trì, phát triển và nhân rộng. Thành phố hiện có trên 60.000 người luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên, chiếm 43% trên tổng số dân; có 57/60 nhà sinh hoạt cộng đồng khóm, liên khóm, 136 sân thể thao; 100% trường học có sân tập thể dục.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, chia sẻ những cách làm hay trong việc thực hiện Nghị quyết số 33; qua đó đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Kiều Linh đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, cơ quan, địa phương đã nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới các cấp ủy, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quan tâm xây dựng, đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn, nhất là vùng ven thành phố.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Lê Vũ

Tag:

File đính kèm