Sign In

UBND tỉnh: Họp nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng

18:51 02/05/2024

Chiều ngày 2/5, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024 và một số nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Trong tháng 4/2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Xuân; chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới. Duy trì ổn định hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 9,1%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 27.318 tỷ đồng, tăng 6,5%. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh, tỷ lệ giải ngân 4 tháng ước đạt 31,72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 4 ước đạt 26.125 tỷ đồng, tăng 16%, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 5,19%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 9.300 tỷ đồng, đạt 47,6% dự toán, trong đó thu nội địa đạt gần 2.600 tỷ đồng, đạt 29,7% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt gần 5.900 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán. Công tác thu hút đầu tư được chú trọng thực hiện, đến ngày 23/4 toàn tỉnh đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương cho 41 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 4.722,1 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó vốn đầu tư nước ngoài FDI ước đạt 147,6 triệu USD. Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 354 doanh nghiệp. Công tác lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại cuộc họp. 

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình, dự thảo quyết định phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá nước sạch tối đa 5 năm (giai đoạn 2024 - 2028) trên địa bàn tỉnh Thái Bình; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; mức thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Bình; lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo dự thảo tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025 và dự thảo tờ trình về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024.

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội như: thu ngân sách còn thấp, công tác giải phóng mặt bằng một số nơi còn chậm, sự phối hợp giữa một số sở, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả còn chưa cao. 

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chi tiết của những tháng còn lại; trong đó tập trung vào các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt; chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhất là thu tiền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ đấu giá, đấu thầu các dự án có sử dụng đất; tập trung cao cho công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân; chủ động các giải pháp phòng, chống thiên tai; quyết liệt các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); hoàn thành rà soát hồ sơ quy hoạch tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. 

Đồng chí cho ý kiến cụ thể vào dự thảo các nghị quyết, quyết định, tờ trình của Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ.


Tác giả: Hà Linh

Tag:

File đính kèm