Sign In

Tạo động lực phát triển từ phát huy dân chủ

16:45 30/04/2024
Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt” sau khi được triển khai đã lan tỏa và tạo động lực mạnh mẽ để các cấp ủy, chính quyền và nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 cũng như của cả nhiệm kỳ.

Gia đình bà Đỗ Thị Mến (người bên trái), thôn Lộng Khê 4, xã An Khê (Quỳnh Phụ) hiến 18m2 đất ở, đồng thời tháo dỡ toàn bộ tường bao, cổng dậu, cắt mái, phá bỏ một phần tường nhà để làm đường giao thông.

Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ

Sau hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã chỉ đạo thường xuyên việc học tập theo hướng nêu cao tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị. Tổ chức học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện việc cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cùng với các hội nghị quán triệt, triển khai cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chuyên đề năm 2024 được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. 

Ông Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024, đến nay đã hoàn thành việc triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ủy viên ban chấp hành và hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi nội dung chuyên đề trong nhân dân với nhiều hình thức. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chuyên đề ngay từ đầu năm đã tạo điều kiện để các địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân thành những mục tiêu cụ thể, gắn với nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân trong kế hoạch công tác năm, từ đó nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả đóng góp vào thành tích chung của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Theo ông Nguyễn Văn Đề, Bí thư Đảng ủy xã An Ấp (Quỳnh Phụ): Sau học tập, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bài thu hoạch; tổ chức cho đảng viên đăng ký nội dung “làm theo” Bác năm 2024 gắn với chuyên đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã định hướng và nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống hàng năm. Theo đó, nội dung “làm theo” của tập thể được thảo luận, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị; nội dung “làm theo” của cá nhân được báo cáo trước chi bộ để chi bộ tham gia đóng góp ý kiến. Qua tổng hợp, nhiều tập thể, cá nhân đã đăng ký thực hiện nhiều mô hình sáng tạo, tính khả thi cao, có tính sát thực, gần gũi với đời sống.

Mô hình trồng dưa lưới theo công nghệ Israel của chị Trần Thị Nhàn, xã Tiến Đức (Hưng Hà) cho hiệu quả cao.

Chuyển biến tích cực trong hành động

Trên cơ sở các nội dung chuyên đề, các cấp, các ngành bước đầu đã cụ thể hóa việc thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo chuyên đề năm 2024, huyện chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; xác định việc thực hiện tốt dân chủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, yêu cầu hoàn thành việc tiếp xúc, đối thoại ở cả 2 cấp trước ngày 30/6; việc hoàn thành sớm sẽ giúp cấp ủy, chính quyền có thời gian giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Ngoài ra, huyện tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; đẩy mạnh cải cách hành chính; quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị. Nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thái Bình nhanh, bền vững, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 9,2%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 9,32%; thu nhập bình quân đầu người đạt 70,7 triệu đồng/năm trở lên. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ, huyện luôn xác định mọi việc làm phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân bởi chỉ khi dân hiểu, dân tin thì mọi việc triển khai đều rất thuận lợi.

Theo ông Đỗ Xuân Thược, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thụy Văn (Thái Thụy): Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai nội dung chuyên đề năm 2024 tới tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng dân cư nêu cao ý chí quyết tâm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh - quốc phòng... Trong quá trình thực hiện luôn đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng việc học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực. 

Điển hình như Chi bộ thôn 1 An Định và thôn 3 An Định tập trung huy động các nguồn lực xây dựng thành công nhà văn hóa thôn kiểu mẫu; Chi bộ thôn Văn Tràng tập trung huy động các nguồn lực để mở rộng, nâng cấp 1,2km đường trục thôn với kinh phí khoảng trên 2 tỷ đồng, hiện thôn đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đối với cấp ủy, chính quyền xã, chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn luôn coi trọng việc phát huy dân chủ, khi người dân đã được biết, được bàn, được tham gia ý kiến thì lúc triển khai thực hiện hầu hết mọi người đều đồng thuận. Chính sự đồng thuận của người dân đã góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó, đòi hỏi nguồn lực lớn. Đến nay, xã đã xây dựng được cơ sở hạ tầng tương đối toàn diện, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Với khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng thì việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao của xã An Ấp (Quỳnh Phụ).

Đào Quyên

 

Tag:

File đính kèm