Sign In

Xây dựng nền tảng vững chắc cho Đảng từ cơ sở

06:14 20/05/2024

Để “gốc rễ” của Đảng có sức sống bền vững, đồng thời khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Nông Cống luôn quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), đặc biệt là chi bộ thôn, tiểu khu ở các xã, thị trấn.

Xây dựng nền tảng vững chắc cho Đảng từ cơ sởChi bộ thôn Trí Phú, xã Tượng Văn dự hội nghị trực tuyến chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Huyện Nông Cống có 348 chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn, trong đó có 201 chi bộ thôn, tiểu khu. Nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, trưởng tiểu khu là 79/201 đồng chí (chiếm 39,3%); bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn, tiểu khu là 122/201 đồng chí (chiếm 60,7%). Được xem là “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thế nhưng những năm trước đây, việc tổ chức SHCB ở thôn, tiểu khu vẫn còn nhiều hạn chế. Những hạn chế này đã được Huyện ủy Nông Cống chỉ rõ, đó là: Một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm nền nếp SHCB định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề; tỷ lệ đảng viên dự SHCB ở một số nơi chưa đạt yêu cầu; hình thức SHCB thiếu sáng tạo, nội dung không phong phú, chưa sát với thực tiễn của địa phương; công tác chính trị, tư tưởng chưa được chú trọng nhiều. Ở một số nơi, SHCB chủ yếu bàn về nhiệm vụ công tác chuyên môn, chưa đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi bộ, chi ủy và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Việc ghi chép diễn biến hội nghị SHCB, việc ban hành nghị quyết, kết luận có nơi còn sơ sài, chưa khoa học.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ ở cơ sở, Huyện ủy Nông Cống đã ban hành Đề án số 05-ĐA/HU ngày 7/7/2023 về “Nâng cao chất lượng SHCB trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Nông Cống trong tình hình mới”. Sau gần một năm thực hiện, chất lượng SHCB nói chung, SHCB ở các thôn, tiểu khu nói riêng đã có sự chuyển biến rõ nét.

Không còn hình thức, lối mòn như nhiều năm về trước, những buổi SHCB ở thôn Trí Phú, xã Tượng Văn luôn được cán bộ, đảng viên quan tâm. Đồng chí Lê Huy Độ, Bí thư Chi bộ thôn Trí Phú cho biết: Chi bộ thôn Trí Phú có 39 đảng viên, chủ yếu là đảng viên hưu trí có nhiều năm tuổi Đảng tham gia sinh hoạt nên chi ủy phải lựa chọn được nội dung trọng tâm, trọng điểm và có sự khác biệt giữa các tháng để sinh hoạt, tránh tình trạng đơn điệu, nghèo nàn, nhàm chán sẽ không thu hút được đảng viên tham gia. Hằng tháng chi ủy sẽ họp để thống nhất nội dung, sau đó một đến hai ngày sẽ tổ chức họp chi bộ. Cả hai cuộc họp này đều có sự tham dự của đồng chí đảng ủy viên nên nội dung cuộc họp luôn được lựa chọn phù hợp, gắn với những vấn đề Nhân dân quan tâm và những phần việc huyện, xã, thôn đang triển khai. Từ việc nâng cao chất lượng SHCB, thôn Trí Phú đã phát huy được trí tuệ của đảng viên trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng thành công thôn NTM nâng cao và hiện nay đã hoàn thành 18/19 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Với nhiều đổi mới trong chỉ đạo và thực hiện, các buổi sinh hoạt ở 8 chi bộ thôn trực thuộc Đảng ủy xã Tượng Văn đã thu hút từ 90% trở lên đảng viên tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tượng Văn chia sẻ: Thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU của Huyện ủy, Đảng ủy xã Tượng Văn đã định hướng nội dung sinh hoạt cho 8 chi bộ thôn. Trên cơ sở định hướng của đảng ủy xã, các chi bộ đã lựa chọn những nội dung quan trọng mang tính thời sự, những vấn đề nổi cộm hoặc những khó khăn, vướng mắc để tổ chức sinh hoạt, bàn các giải pháp tháo gỡ. Cùng với đó, hằng tháng các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ thôn đều tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt cùng chi bộ để tiếp thu và tham mưu giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Vì thế, uy tín của tổ chức đảng được nâng lên; sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân cũng được tăng cường để cùng chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của thôn cũng như của xã. Qua dự sinh hoạt chi bộ cùng với các chi bộ, nhiều đồng chí bí thư có kỹ năng điều hành buổi sinh hoạt bài bản, dẫn dắt linh hoạt, tạo được sức hút đối với các đảng viên.

Để tạo điểm nhấn trong thực hiện Đề án 05-ĐA/HU, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống yêu cầu cấp ủy các cấp phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò của SHCB gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các chi bộ phải thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần, đồng thời bố trí thời gian, sắp xếp công việc hợp lý để các đảng viên tham gia đầy đủ. Đồng chí Lê Ngọc Thắng, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nông Cống, cho biết: Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, trách nhiệm cao của cấp ủy các cấp, chất lượng SHCB trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực. Nền nếp sinh hoạt của hầu hết các chi bộ được duy trì đều đặn, việc điều hành SHCB đầy đủ các bước theo quy định và ngày càng được nâng cao; diễn biến, nội dung sinh hoạt, ý kiến thảo luận, góp ý của đảng viên được ghi chép đầy đủ vào sổ ghi biên bản theo mẫu quy định. Đa số đảng viên nêu cao trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến, tích cực thảo luận tìm giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Nghị quyết, kết luận của chi bộ cũng đã xác định đúng, trúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương, bảo đảm thiết thực và tính khả thi cao.

Qua việc tự soi, tự sửa, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Nông Cống đã tạo ra luồng sinh khí mới trong SHCB. Đó là “chìa khóa” quan trọng để vun đắp nền tảng vững chắc cho Đảng, góp phần lãnh đạo thực hiện thành công nhiều mục tiêu lớn, quan trọng mà huyện Nông Cống đã đề ra.

Bài và ảnh: Tố Phương

Tag:

File đính kèm