Sign In

Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp

21:01 03/04/2024

CTTĐT - Sáng 3/4, tại Hội trường Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái Giàng A Tông tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái; đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các xã, phường và 145 đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được hiệp thương chọn cử từ Đại hội MTTQ cơ sở.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ thành phố đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên, bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của thành phố, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền sâu sát, nắm bắt tình hình nhân dân, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Cả nước vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Dịch rào hiến đất, mở rộng đường giao thông”… được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào thực chất, hiệu quả. Vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ thành phố Yên Bái đã đề ra 14 chỉ tiêu cụ thể, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá với mục tiêu không ngừng củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy và phát huy sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân tham tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái phát triển văn minh, giàu đẹp, nhanh và bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Ủy ban MTTQ thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động; đa dạng các hình thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để truyền tải các chủ trương, chính sách đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hàng năm. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, lựa chọn nội dung trọng tâm, thiết thực để triển khai, tạo sức lan toả sâu rộng và sự hưởng ứng tham gia tích cực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát phải có trọng tâm, địa chỉ cụ thể, qua hoạt động giám sát phát hiện những nội dung bất cập của chủ trương, chính sách để đề xuất điều chỉnh sửa đổi, bổ sung.

Đồng chí cũng đề nghị MTTQ thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận của thành phố có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, uy tín; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, đúng người, đúng việc, kịp thời, tạo động lực cho các đơn vị, cá nhân nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, , Chủ tịch HĐND thành phố Đỗ Đức Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh đề nghị trong thời gian tới, MTTQ thành phố cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tập hợp rộng tãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất đồng thuận cao về tư tưởng, hành động; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với cấp uỷ, chính quyền các cấp; tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh; đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động theo hướng “giao việc khoán sản phẩm”, gắn bó thường xuyên, mật thiết với nhân dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc”.

Tại Phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã dân chủ hiệp thương cử 45 vị ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ảnh trên). Tại Kỳ họp thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái đã hiệp thương cử ông Đỗ Minh Huấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ khoá XVII tái đắc cử chức danh Chủ tịch khoá XVIII; bà Hồ Thị Thu Hằng làm Phó Chủ tịch và 2 đồng chí làm Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội đã hiệp thương cử 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ảnh trên).

    CTV: Việt Hà - Thanh Nghị

    Tag:

    File đính kèm