Sign In

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

14:35 29/12/2023
Ngày 28/12, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Ngô Hồng Giang, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ, Công đoàn Cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ…

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Công, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Nhìn chung, trong năm 2023, trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, Đảng ủy Bộ đã chủ động tích cực cùng với Ban cán sự Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương với quyết tâm cao, nỗ lực vươn lên, thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và sáng tạo, đổi mới tư duy để vượt qua khó khăn, thách thức. Vì vậy, năm 2023, GDP toàn ngành ước tăng 3,34 – 3,51%, tỷ lệ che phủ rừng đảm bảo trên 42%, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 77%, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 53 tỷ USD, góp phần vào tăng trưởng phát triển kinh tế của cả nước.

Về công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Bộ và các Đảng ủy chi bộ trực thuộc quan tâm chú trọng. Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban cán sự Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kiên định những nguyên tắc trong đường lối đổi mới và công tác xây dựng đảng. Qua đó, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ từng bước được nâng lên.

Năm 2023, Đảng ủy Bộ tích cực chủ động tham gia với Ban cán sự đảng Bộ, lãnh đạo bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩu cho sự tăng trưởng của ngành Nông nghệp.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024: Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự Đảng bộ, lãnh đạo Bộ trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức và cơ hội đan xen. Toàn ngành tập trung thực hiện quyết liệt kế hoạch cơ cấu lại ngành đáp ứng đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; Xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đưc, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị kháo XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở. Không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng chi bộ.

Về các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2024, toàn ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 3%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 54-55 tỷ USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 79-80%, có 290 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 30 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 42,02% và nâng cao chất lượng rừng; tỉ lệ hộ nông dân được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn là 57,5%; tỷ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới là 82%; số lượng hợp tác xã nông nghiệp năm 2024 đạt 21.500, trong đó có 1.100 HTX nông nghiệp được thành lập mới và 9.000 HTX nông nghiệp có quy mô từ 100 thành viên/HTX trở lên chiếm khoảng 42% tổng số HTX nông nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung trong dự thảo Báo cáo. Nhìn chung, tất cả các đại biển đều bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung được nêu trong báo cáo, đồng thời cam kết triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát tới từng cán bộ đảng viên, tạo tiền đề cho ngành nông nghiệp hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, năm 2023, Đảng bộ Bộ NN&PTNT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành. Với gần 4.000 đảng viên đang sinh hoạt, Đảng bộ Bộ NN&PTNT đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, Nghị quyết lần thứ III của Đảng bộ Bộ NN&PTNT. Căn cứ theo tình hình thực tế, Đảng ủy Bộ đã ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

V.A (mard.gov.vn)

Tag:

File đính kèm