Sign In

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030

21:09 19/03/2024
(Dangbodanang.vn) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030: Việc xây dựng văn kiện cần được tổ chức chặt chẽ, khoa học; nội dung văn kiện trình đại hội phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của đại hội trong bối cảnh hiện nay.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: HN

Ngày 19/3, phát biểu bế mạc phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 về nội dung của Quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên của Tiểu ban Văn kiện; Kế hoạch hoạt động và xây dựng Văn kiện; Quyết định thành lập Tổ Giúp việc của Tiểu ban Văn kiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Việc xây dựng văn kiện cần được tổ chức chặt chẽ, khoa học; nội dung văn kiện trình đại hội phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của đại hội trong bối cảnh hiện nay.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, chất lượng của đại hội liên quan đến chất lượng nội dung văn kiện trình đại hội, do đó nội dung văn kiện trình đại hội phải bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của đại hội trong bối cảnh hiện nay. Việc xây dựng văn kiện cần được tổ chức chặt chẽ, khoa học, việc chuẩn bị cần được đặt lên hàng đầu trong điều kiện Thường trực Thành ủy đổi cơ quan chủ trì xây dựng văn kiện từ Ban Tuyên giáo về Văn phòng Thành ủy, Văn phòng phải chủ trì hai tiểu ban là tiểu ban văn kiện và tiểu ban chuẩn bị đại hội.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đề nghị Văn phòng Thành ủy tham mưu để phân công cụ thể, rõ ràng về mặt nội dung, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm từng thành viên trong tiểu ban, để việc chuẩn bị chu đáo, cụ thể.

Bí thư Thành ủy thống nhất với quy chế làm việc, trách nhiệm của từng thành viên. Qua đó phân công nhiệm vụ, rà lại các kế hoạch theo tiến độ, trong kế hoạch cần gắn với tiến độ, cách thức thực hiện các chuyên đề. Thống nhất chuẩn bị 7 chuyên đề, đáp ứng nội dung và phù hợp với yêu cầu, trên tinh thần tiếp thu cơ bản những tài liệu, báo cáo đã thực hiện trong thời gian qua, có tiến độ thời gian thực hiện.

Công tác dự trù kinh phí cũng là vấn đề quan trọng mà Bí thư Thành uỷ đề cập, từ việc thực hiện các chuyên đề, kế hoạch, Tiểu ban báo cáo HĐND để HĐND thông qua bổ sung kinh phí hoạt động của năm 2024.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, từ chương trình làm việc đã có, các thành viên trong Tiểu ban và tổ giúp việc cần đầu tư công sức, thời gian, xác định đây là trách nhiệm để bảo đảm được yêu cầu, chất lượng, nghiêm túc trong chuẩn bị nội dung văn kiện; bổ sung các thành viên tổ giúp việc, trong quá trình triển khai thực hiện có thể bổ sung thêm hoặc thay đổi để phù hợp với yêu cầu công việc.       

Theo Hoàng Nhung (baodanang.vn)

Tag:

File đính kèm