Sign In

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới ở Hòa Vang

15:35 11/03/2024
(Dangbodanang.vn) - Thời gian qua, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, luôn được đảng bộ các xã trên địa bàn huyện Hoà Vang chú trọng thông qua nhiều cách làm hay, sáng tạo, từ đó đã góp phần củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, tỷ lệ đảng viên trong hệ thống chính trị được nâng lên.

 

Thời gian qua, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, luôn được đảng bộ các xã trên địa bàn huyện Hoà Vang chú trọng.

Bà Lê Thị Thu Hà - Bí thư Đảng bộ xã Hoà Bắc, cho biết: Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trên địa bàn xã trong nhiều năm trước hầu như chưa có được sự chuyển biến bởi nhiều nguyên nhân. Là một xã miền núi với dân số ít, nhận thức của người dân về Đảng phần nào còn hạn chế nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng, song khó, nhưng không phải là không có cách. Với việc ban hành Nghị quyết chuyên đề số 02-NQ/ĐU ngày 06/11/2020 về Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2020-2025, trong đó đề ra mục tiêu “Phấn đấu Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn đến năm 2022 có trên 70% là đảng viên và đến năm 2025 có trên 80% là đảng viên”. Với những mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cao đó, Đảng bộ xã mong muốn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tích cực vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tìm kiếm, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng nhưng nhân tố ưu tú để kèm cặp, phát triển”. Theo đó, vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng hằng năm (bắt đầu từ năm 2020 đến nay), từ nguồn giới thiệu hội, đoàn viên ưu tú từ các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng bộ xã thực hiện trao danh sách hội, đoàn viên ưu tú về cho các chi bộ để theo dõi, kèm cặp, giúp đỡ để giới thiệu cho Đảng cử đi học lớp đối tượng đảng.

Theo đó, hoạt động của Mặt trận, đoàn thể xã ngày càng có sự chuyển biến rất tích cực, chất lượng hoạt ngày càng được nâng lên. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng sát với từng phong trào, sát từng nội dung; tạo sự chuyển biến thực sự trong việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và các phong trào thi đua tại cơ sở. Đáng chú ý, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, tìm kiếm những hội, đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xem phát triển được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các đoàn thể chính trị - xã hội xã thực hiện trong nhiệm kỳ. Hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu tạo nguồn, phát triển Đảng bộ xã giao, các đoàn thể chính trị - xã hội xã đã chỉ đạo các chi hội, chi đoàn rà soát, giới thiệu những hội viên, đoàn viên ưu tú, năng nổ, có phẩm chất, đạo đức tốt, có ý chí, nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng để từ đó lập danh sách trình Đảng bộ xem xét, trao danh sách về cho chi bộ để kèm cặp, giúp đỡ. Qua thời gian thực hiện, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên của các đoàn thể chính trị xã hội xã, có 68 người đi học cảm tình Đảng, kết nạp 24 đảng viên mới, trong đó 8 đảng viên là cấp trưởng, 3 đảng viên là cấp phó. Trong năm 2023, Đảng bộ xã Hòa Bắc phát triển 10 đảng viên mới, được Huyện ủy khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới.

Còn tại Đảng bộ xã Hòa Sơn, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên cũng được chú trọng với những cách làm phù hợp, nhờ đó, số đảng viên kết nạp thời gian qua luôn tăng. Trong năm 2023, Đảng bộ Hòa Sơn phát triển được 12 đảng viên mới, trong đó có 2 đảng viên là người công giáo. Trao đổi với phóng viên, ông Trà Đình Thứ - Bí thư Đảng bộ xã Hòa Sơn, cho hay, hiện Đảng bộ xã có 17 chi bộ với tổng số 227 đảng viên. Trong đó 1 chi bộ quân sự với 14 đảng viên, chi bộ công an 14 đảng viên, cho bộ Y tế 6 đảng viên, 4 chi bộ trường học với 63 đảng viên, 10 chi bộ khu dân cư.

Cũng theo ông Trà Đình Thứ, để thực hiện nghị quyết về phát triển Đảng viên hàng năm tăng từ 3 đến 4% so với tổng số đảng viên hiện có, thì Hòa Sơn với địa bàn hơn 80% là người có đạo, nên công tác tạo nguồn phát triển đảng viên luôn được ban thường vụ Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện với một số giải pháp cụ thể, thiết thực: Thứ nhất thông qua các phong trào thi đua địa phương để phát hiện các quần chúng ưu tú; Thứ hai là giao chỉ tiêu cho các hội đoàn thể để giới thiệu hội viên, đoàn viên ưu tú của tổ chức mình cho đảng; Thứ ba là  tổ chức gặp mặt, đối thoại quần chúng ưu tú để cử đi học lớp đối tượng đảng và thứ tư là những quần chúng ưu tú được học lớp đối tượng đảng xong thì Đảng bộ tổ chức gặp mặt, trao giấy chứng nhận và giao nhiệm vụ cho các cấp ủy phân công đảng viên kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng.

Với những đảng viên trẻ được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng là những “chồi non xanh biếc” của đảng bộ xã Hòa Sơn, hy vọng trong thời gian tới, số đảng viên trẻ là chồi non này sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tiếp tục có những cống hiến sức trẻ của mình cho đảng bộ Hòa Sơn phát triển.

Đảng bộ huyện Hòa Vang kết nạp 160 đảng viên mới trong năm 2023, đạt chỉ tiêu hơn 3% so với tổng số đảng viên đầu năm. Điển hình như Đảng bộ xã Hòa Bắc phát triển 10 đảng viên, đạt 5,1%; Đảng bộ xã Hòa Phước đạt 3,5%; Đảng bộ xã Hòa Khương đạt 3,34%, Đảng bộ xã Hòa Sơn phát triển 12 đảng viên...  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang - Lê Trung Thắng đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên với phương châm “Nắm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó, phát triển đảng viên bảo đảm cả số lượng lẫn chất lượng”.

Phương Thanh

Tag:

File đính kèm