Sign In

Tích cực tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

08:41 29/02/2024

Chiều ngày 28/2, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đồng chủ trì cuộc họp.

 

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa báo cáo tại cuộc họp

 

Thời gian qua, trên cơ sở thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh (ĐVHC) đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy lãnh đạo UBND các cấp rà soát, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2030. 

Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Phương án số 7258/PA-UBND xác định phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025. Phương án đã được Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đồng thời thăm dò ý kiến nhân dân tại các địa phương có liên quan.

Hiện Sở Nội vụ đang tiến hành các thủ tục để xây dựng Đề án sắp xếp (Đề án), trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đề án đến sau khi hoàn thành việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện; tổng hợp, hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh; hoàn thiện Đề án tổng thể của tỉnh trình Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan Đề án, tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri; trình HĐND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thông qua Đề án; trình Chính phủ Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trước ngày 25/6/2024.

Theo Sở Nội vụ, quá trình xây dựng, thực hiện sắp xếp ĐVHC đối mặt với nhiều khó khăn như: Khó nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân vì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân; Đề án vướng nhiều thủ tục, quy trình dẫn đến khó hoàn thành đúng tiến độ; các địa phương còn lúng túng trong việc bố trí kinh phí thực hiện; công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp...

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tham gia phát biểu một số đề xuất, kiến nghị như: Có cơ chế nâng ngạch công chức đối với các chức danh được bầu cử ở cấp xã; điều chỉnh quy hoạch để sử dụng có hiệu quả tài sản công; tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian sáp nhập...