Sign In

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

14:04 29/02/2024

Sáng nay 29/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Thái Bình.

 

Quang cảnh hội nghị.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng số TTHC đang thực hiện trên địa bàn tỉnh 1817 thủ tục, gồm: cấp tỉnh 1.453 thủ tục, cấp huyện 303 thủ tục, cấp xã 162 thủ tục. Ngoài ra, có 21 TTHC của Công an tỉnh đang thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Về kết quả giải quyết TTHC, cấp tỉnh có tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: hơn 90 nghìn hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết: 85.200 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết) đạt 99,88%. Ở cấp huyện tổng số hồ sơ đã tiếp nhận hơn 136 nghìn hồ sơ; hơn 124 nghìn hồ sơ đã giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết) đạt gần 83%. Đối với cấp xã tổng số hồ sơ đã tiếp nhậnlà 187 nghìn hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết hơn 184 nghìn hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết) trên 97%.

Đã hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất của tỉnh, có đầy đủ tính năng theo quy định, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống cơ bản đáp ứng tiếp nhận, điều phối và xử lý hồ sơ trong quá trình giải quyết TTHC. Đã cấu hình 1887 thủ tục hành chính, khai báo 2.745 quy trình, 205 biểu mẫu; đã khai báo 56.211 tài khoản người dùng là cán bộ, công chức. Hệ thống đã kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp, công khai 1.305 DVC, trong đó có 1.289 DVCTT toàn trình.