Sign In

Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Đề quán triệt, triển khai các văn bản thực hiện nghị quyết của Đảng

23:10 29/02/2024
Ngày 29/2, tại Trung tâm Văn hóa - Hội nghị huyện Trần Đề, Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Huyện ủy Trần Đề. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 11 điểm cầu tại các xã, thị trấn để tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn huyện cùng tham dự.

 


Quang cảnh Hội nghị tại Trung tâm Văn hóa - Hội nghị huyện Trần Đề. Ảnh: Q.K

 

Trong thời gian 1 ngày làm việc, cán bộ, đảng viên trong huyện được nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện triển khai nhiều văn bản quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Huyện ủy Trần Đề, gồm: Các chương trình của Tỉnh ủy, của Huyện ủy Trần Đề thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh...

Việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Huyện ủy Trần Đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong các văn bản của Đảng; qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ huyện Trần Đề, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Minh Thư

Tag:

File đính kèm