Sign In

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ IV - năm 2024 dự kiến tổ chức trước 30/10

07:51 31/03/2024

CTTĐT - Theo Kế hoạch số 81/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ IV - năm 2024 cấp tỉnh dự kiến tổ chức trong 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30/10/2024.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019

Chủ đề của Đại hội là "Các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức, chỉ đạo Đại hội điểm tại huyện Văn Chấn thời gian xong trước ngày 31/5/2024. Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai tổ chức Đại hội tại các huyện, thị xã còn lại, thời gian hoàn thành trước 30/6/2024.

Đại hội tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách dân tộc, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái giai đoạn từ 2019 -2024.

Ban Biên tập

Tag:

File đính kèm