Sign In

Huyện Lai Vung chú trọng công tác phát triển đảng viên

05:42 12/03/2024

ĐTO - Xác định phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, các cấp ủy Đảng của huyện Lai Vung luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp ĐV mới. Hàng năm, trong nghị quyết của các cấp ủy Đảng về thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đều xây dựng chỉ tiêu, giải pháp kết nạp ĐV.

Theo Huyện ủy Lai Vung, từ năm 2021 đến nay, địa phương đã mở 13 lớp nhận thức về Đảng, có 680 quần chúng ưu tú dự học và đã kết nạp được 552 ĐV, đạt 83,63% so với nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian qua, để nâng cao hiệu quả công tác kết nạp ĐV, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các cán bộ thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy tham dự sinh hoạt chi bộ khóm, ấp; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ; đồng thời hàng năm có trách nhiệm bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 quần chúng ưu tú cho chi bộ mình phụ trách xem xét đề nghị kết nạp Đảng; chỉ đạo các đảng ủy cơ sở khắc phục tình trạng nhiều năm liền chi bộ trực thuộc không có kết nạp ĐV mới, nhất là chi bộ ấp, khóm.

Ngoài việc tạo nguồn và kết nạp ĐV thường xuyên, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kết nạp đảng tập trung nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày thành lập Đảng 3/2; Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5; Ngày Quốc khánh 2/9 và Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên tại Phong Hòa 29/11. Điều này mang lại ý nghĩa thiết thực trong công tác kết nạp ĐV, đồng thời đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của các ĐV mới khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng...

Tại xã Long Hậu, từ đầu nhiệm kỳ có 351 ĐV, chỉ tiêu huyện giao phát triển trong nhiệm kỳ là 64 ĐV. Qua đó, địa phương tập trung thực hiện nhiều giải pháp nên đến tháng 3/2024, số ĐV của Đảng bộ tăng lên 409 ĐV. Đồng chí Trần Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Long Hậu, cho biết: “Đảng ủy xã luôn triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng đạt theo kế hoạch về số lượng và chất lượng. Trong đó, thực hiện rà soát, khảo sát, thống kê danh sách nguồn quần chúng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, để có kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng; phân công cấp ủy viên hoặc ĐV chính thức có kinh nghiệm, am hiểu sâu công tác Đảng; có uy tín để làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng...”.


Thời gian qua, huyện Lai Vung triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên

Theo Huyện ủy Lai Vung, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết nạp ĐV, giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 31/2/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kết nạp ĐV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng công tác tạo nguồn kết nạp ĐV nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở các Đảng ủy xã, thị trấn để quản lý chặt chẽ nguồn quần chúng có đủ điều kiện bồi dưỡng kết nạp đảng làm cơ sở xây dựng kế hoạch lộ trình từng năm, giải pháp thực hiện từng giai đoạn để bổ sung nguồn bồi dưỡng kết nạp ĐV...

Đồng chí Võ Hoàng Cương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung, cho biết, chúng tôi tiếp tục quan tâm lãnh đạo chặt chẽ, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, ĐV và quần chúng nhân dân để định hướng dư luận kịp thời, chính xác; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội; phát huy vai trò của chi bộ ấp, khóm trong công tác quản lý, giáo dục ĐV và quần chúng nhân dân trên địa bàn mình quản lý. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong công tác kết nạp ĐV, lấy kết quả kết nạp ĐV làm tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá tổ chức Đảng, cấp ủy các cấp; gắn trách nhiệm của cấp ủy viên, người đứng đầu với kết quả kết nạp ĐV cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách. Các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo chặt chẽ công tác tạo nguồn, tiến hành rà soát số lượng, chất lượng quần chúng hiện có, để có kế hoạch bồi dưỡng, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều phong trào hoạt động thiết thực để tìm nhân tố tích cực giới thiệu nguồn cảm tình Đảng; tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, có giải pháp phát hiện nhân tố tích cực, nhất là trong lực lượng trí thức trẻ, sản xuất, kinh doanh giỏi để giới thiệu cho Đảng, có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng...

NHẬT NAM

Tag:

File đính kèm