Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 39-NQ/TW Loại văn bản Nghị quyết
Trích yếu Về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lĩnh Vực Kinh tế - Xã hội Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 18/07/2023 Ngày hiệu lực 18/07/2023
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 39-NQ/TW Loại văn bản Nghị quyết
Trích yếu Về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lĩnh Vực Kinh tế - Xã hội Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 18/07/2023 Ngày hiệu lực 18/07/2023
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn